Logo Universiteit Leiden.

nl en

Frans Conversatie B2/C1

Taal
Frans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B2/C1
Instructietaal
Frans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Soort cursus

De cursus kan klassikaal of online worden aangeboden. Bij 'rooster en inschrijving' vindt u een overzicht van het cursusaanbod.

Bij een klassikale cursus zijn de docent en alle cursisten aanwezig in het lokaal. Om de lessen online te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Controleren of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Wanneer meerdere cursussen worden aangeboden is het niet mogelijk om gedurende de cursus (tijdelijk) over te stappen naar de andere cursus.

Maatwerk en in-company training

Deze cursus kan ook worden aangeboden in de vorm van een maatwerk of in-company training, voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze maatwerk afdeling.

Cursusbeschrijving

De cursus Frans Conversatie B2/C1 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Frans 7 of Frans 8 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B2/C1) hebben. Vanaf het begin wordt er alleen in het Frans gecommuniceerd. 

In deze cursus wordt de spreekvaardigheid geoefend aan de hand van artikelen uit kranten en tijdschriften. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: maatschappij, kunst, literatuur, politiek en economie. In de lessen wordt gediscussieerd over de onderwerpen die in de artikelen naar voren komen. Er wordt aandacht besteed aan de uitspraak, het uitbreiden van de vocabulaire en indien nodig de grammatica. De cursus is er op gericht dat de cursist zich vloeiend en adequaat in het Frans kan uitdrukken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst te begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen. Men kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zondere dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Men kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van de diverse opties.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden.

Cursusmateriaal

  • Vocabulaire Progressif du Français - niveau avancé (B2-C1.1) 3ème édition, 2018.  ISBN: 978-2-09-038199-3

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus Frans Conversatie B2/C1 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Frans 7 of Frans 8 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B2/C1) hebben. Vanaf het begin wordt er alleen in het Frans gecommuniceerd. 

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is een kennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van Frans 7 of Frans 8 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor een online curus is 16 en voor een klassikale cursus 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.