Logo Universiteit Leiden.

nl en

Frans 5+6 Intensief

Taal
Frans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A2
Doelniveau
B1.2
Startdata
Juli/augustus
Instructietaal
Frans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

De cursus Frans 5+6 is bedoeld voor cursisten met enige voorkennis van de Franse taal (A2 CEFR). Alle vaardigheden komen aan de orde: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Na het volgen van deze cursus is men in staat om nieuwsberichten op radio en t.v. te volgen en artikelen te lezen over actuele onderwerpen. In discussies kan men zijn standpunten uitleggen en verdedigen. Wat betreft de schrijfvaardigheid is men in staat om een verslag en een persoonlijke brief te schrijven. 

Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het Franse leven en de Franse gewoonten. De cursist bestudeert de grammatica en vocabulaire en oefent deze in een communicatieve context.

Tijdens de lessen zal het Frans in principe de voertaal zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een mondelinge/schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Denyer e.a., Version Originale 3, B1, Méthode de français, Livre de l'élève + Cahier d'exercices. ISBN 9789460303357 + ISBN 9789460303364.
  • Thiévenaz, O., Grammaire progressive du français niveau intermédiaire, 3e édition avec 680 exercises. CLE International. ISBN 9789460307294.
  • Thiévenaz, O., Corrigés grammaire progressive du français niveau intermédiaire, 3e édition avec 680 exercises. CLE International. ISBN 9789460307300.

 

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. U kunt aan deze cursus deelnemen indien u de cursus Frans 4 heeft gevolgd of indien u t/m VWO 6 Frans op de middelbare school heeft gehad. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 112 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.