Logo Universiteit Leiden.

nl en

Duits 3

Taal
Duits
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A1
Doelniveau
A2.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Duits/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

De cursisten leren het elementaire taalgebruik dat ze nodig hebben in de meest voorkomende situaties van het dagelijkse leven. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: kennismaking, werk, vakantie en sport. Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de Duitse samenleving en Duitse gewoonten. Bij deze onderwerpen horen gevarieerde opdrachten voor lezen, luisteren, spreken en schrijven. De verschillende onderwerpen worden in de les klassikaal geïntroduceerd d.m.v. een dialoog of een tekst. De basisgrammatica en de basiswoordenschat worden d.m.v. schema’s duidelijk gepresenteerd en uitgelegd. Daarna wordt de verworven kennis geoefend in spreekopdrachten die in kleine groepjes worden voorbereid. Tijdens het spreken wordt aandacht besteed aan uitspraak en intonatie. In de lessen zal gebruik worden gemaakt van de audiovisuele middelen die in het talenpracticum aanwezig zijn.

De cursist moet rekenen op een voorbereidingstijd van ongeveer twee uur per les.

Aan het einde van de cursus kan de cursist communiceren over eenvoudige onderwerpen uit het dagelijkse leven en eenvoudige radio- en televisieprogramma’s volgen. Daarnaast zal de cursist in staat zijn korte en eenvoudige teksten te lezen en te schrijven. Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Lemcke, C., Berliner Platz 2 neu. Stuttgart: Klett (Ernst) Verlag. ISBN 9783126060394.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. De cursus is bedoeld voor personen die enige basiskennis van het Duits hebben en hun taalvaardigheid willen verbeteren. 

Voor deze cursus is enige kennis van de taal vereist. Door middel van een toelatingstoets kan men bepalen of het niveau toereikend is. Dit is een computertoets

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.