Logo Universiteit Leiden.

nl en

Duits 10 Plus

Taal
Duits
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B2
Doelniveau
C1.1
Startdata
September
Instructietaal
Duits/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

De cursus Duits 10 Plus is een cursus voor kleine groepen van maximaal 7 personen. Dit betekent dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding van de cursisten.
Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de cursus Duits 9 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B2) hebben.
Vanaf het begin wordt er in de les in het Duits gecommuniceerd.

Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: tekst samenvatten; overtuigen; notities maken, klachtenbrief schrijven; mening geven; vakteksten van commentaar voorzien; dialecten; studie, opleiding en beroep; discussiëren.
De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken.

Na deze cursus is men in staat om een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten te begrijpen en de impliciete betekenis te herkennen. Men kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken, Men kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Men kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruik maken van organisatorische structuren en verbindingswoorden. 

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal.

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Aspekte Neu Lehrbuch C1,  U. Koithan (versie zonder dvd), Kapitel 1-3. ISBN 9783126050357.

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 10 hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u van niveau B2 naar C1 te begeleiden. De inhoud wordt over 3 cursussen verdeeld. Na de cursus Duits 10 Plus bereikt u niveau C1.1 en na het volgen van de cursus Duits 11 Plus niveau C1.2 en na Duits 12 Plus niveau C1.3 (C1).    

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal ruim van tevoren zelf bij de boekhandel (bijvoorbeeld bij uitgeverij Talenland) aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. 

U kunt aan deze cursus deelnemen indien u bij het Academisch Talencentrum de cursus Duits 9 heeft gevolgd. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken

Overige informatie

  • Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 3, het maximum 7.
  • De studielast van deze cursus bedraagt  uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.