Logo Universiteit Leiden.

nl en

Duits 10 Plus

Taal
Duits
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B2+
Doelniveau
C
Startdata
September
Instructietaal
Duits/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

Duits 10 Plus is een cursus voor kleine groepen van maximaal 8 personen. Dit betekent dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding van de cursisten.

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, luisteren, schrijven en lezen, waarbij de nadruk zal liggen op de mondelinge taalvaardigheid. Er wordt aandacht besteed aan het verwerven van de woordenschat en aan de praktische toepassing van de grammatica om de spreekvaardigheid te vergroten. Aan de hand van nieuwsberichten en reportages leren de cursisten hun standpunten genuanceerd uiteen te zetten. Cursisten leren abstracte en complexe (literaire) teksten te lezen en te begrijpen en hierover van gedachten te wisselen. De verschillende culturele en maatschappelijke aspecten van de Duitse samenleving komen in dit kader ruimschoots aan de orde. Tijdens het spreken wordt er aandacht besteed aan de uitspraak en intonatie Na het volgen van deze cursus is men in staat om in discussies en in een essay standpunten genuanceerd en gestructureerd uiteen te zetten.  

Ter afsluiting van de cursus vindt er een mondelinge en schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat. 

Cursusmateriaal

  • Aspekte Neu Lehrbuch C1,  U. Koithan (versie zonder dvd), ISBN 9783126050357

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.

Voor deze cursus is kennis van de taal vereist. U kunt door middel van een toelatingstoets te bepalen of het niveau toereikend is. Dit is een computertoets

Overige informatie

  • Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 3, het maximum 8.
  • De studielast van deze cursus bedraagt  uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.