Logo Universiteit Leiden.

nl en

Chinees voor alumni

Taal
Chinees
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
HSK niveau 4
Startdata
September, april
Instructietaal
Chinees/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken; en gelden de volgende vereisten:

Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Chinees voor Alumni die in september van start gaat bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1 uur en 45 min., eens per twee weken. In de tussenweek zullen er interactieve opdrachten worden gemaakt. Vanaf april bieden we nog een vervolgcursus van 6 bijeenkomsten aan.
De cursus Chinees voor Alumni is bedoeld voor deelnemers die het Chinees beheersen op niveau HSK 4. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende componenten van de karakters en de structuur van het Chinees.
Onderwerpen die worden behandeld zijn werk, reizen, studie en vrije tijd. Tijdens de cursus wordt naast de lesmethode gebruik gemaakt van materiaal dat de docenten zelf hebben samengesteld op basis van de hedendaagse multimedia-praktijk en inspelend op de actualiteit. In elke les staat een actueel topic centraal. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. De volgende vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen, vertalen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om de belangrijkste punten te begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, tijdens de studie en in de vrije tijd. Men kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Men kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Men kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities en men kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. 

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Indien men 80%van de lessen aanwezig is geweest en alle opdrachten tijdens de cursus succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • HSK Standard Course 5a - Textbook. ISBN 9787561940334.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. 

Deelnemers die kunnen aantonen dat zij het niveau HSK 4 hebben, kunnen zich inschrijven. Een basiskennis van het Engels is vereist.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.