Logo Universiteit Leiden.

nl en

Chinees 9 Plus

Taal
Chinees
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1
Doelniveau
B2.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Chinees/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Chinees 9 Plus is een cursus voor kleine groepen van maximaal 7 personen. Dit betekent dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding van de cursisten.
Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de cursus Chinees 8 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B1) hebben. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende componenten van de karakters en de structuur van het Chinees.
Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
belang en traditie van hard werken, enquêteresultaten rapporteren, werk- en andere sociale relaties, familierelaties, onderwijs van kinderen, klachten en kritiek uiten.
De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Aan de hand van praktijksituaties wordt zowel informeel als zakelijk taalgebruik geoefend. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal gesproken wordt.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om een conversatie te voeren over alledaagse en specifieke onderwerpen. Ook is men in staat om langere teksten te begrijpen. U kunt zowel informeel als zakelijk taalgebruik toepassen. 

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer 3 uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessent aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certficaat.

Cursusmateriaal

  • Contemporary Chinese (Revised edition) Vol. 4 - Textbook (English and Chinese Edition); Sinolingua; ISBN 9787513808361 
    Chapter 1 t/m 4.

  • Contemporary Chinese (Revised edition) Vol. 4 - Exercise Book (English and Chinese Edition); Sinolingua; ISBN 9787513808354

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 12 hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u van niveau B1 naar B2 te begeleiden. De inhoud wordt over 3  cursussen verdeeld. Na het volgen van de cursus Chinees 9 Plus bereikt u niveau B2.1 en na het volgen van Chinees 10 Plus niveau B2.2 en na Chinees 11 Plus niveau B2.3 (B2).

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen. Audio CD’s van het textbook en het exercisebook kunnen ook apart worden aangeschaft door de cursist, maar dit is niet verplicht.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Deelnemers die de cursus Chinees 8 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven. Een basiskennis van het Engels is vereist.

Overige informatie

  • Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 3, het maximum 7.
  • De studielast van deze cursus bedraagt  uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.