Logo Universiteit Leiden.

nl en

Chinees 8

Taal
Chinees
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1.2
Doelniveau
B1
Startdata
September
Instructietaal
Chinees/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de cursus Chinees 7 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B1.2) hebben. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende componenten van de karakters en de structuur van het Chinees.
Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
basiskennis van Confucius en zijn ideeën/filosofie, studentenbijbanen, werksollicitaties, financiële relaties tussen ouders en kinderen in China, ethiek en feestelijkheden in China.
De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal gesproken wordt.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om goed lopende teksten over diverse onderwerpen te begrijpen en te produceren. Men kan zich redden in de meeste situatiies die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Men kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities en kan kort redeneren en verklaringen geven voor meningen en plannen.   

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer 3 uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certficaat.

Cursusmateriaal

  • Contemporary Chinese (Revised edition) Vol. 3 - Textbook (English and Chinese Edition); Sinolingua; ISBN 9787513807357 
    Hoofdstuk 9 t/m 12.

  • Contemporary Chinese (Revised edition) Vol.3 - Exercise Book (English and Chinese Edition); Sinolingua; ISBN 9787513807364 

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 12 hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u van niveau A2 naar B1 te begeleiden. De inhoud wordt over drie cursussen verdeeld. Na het volgen van de cursus Chinees 6 bereikt u niveau B1.1, na het volgen van Chinees 7 niveau B1.2 en na Chinees 8 niveau niveau B1.3 (B1).

Het cursusmateriaal is niet bij de cursprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen. Audio CD’s van het textbook en het exercisebook kunnen ook apart worden aangeschaft door de cursisten, maar dit is niet verplicht.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Deelnemers die de cursus Chinees 7 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven. Een basiskennis van het Engels is vereist.

Overige informatie

  • Het minimum aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en voor een klassikale cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt  uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.