Logo Universiteit Leiden.

nl en

Alexander de Grote

Live stream op woensdagen 10 en 17 juni om 10.30 uur.
Via
Facebook: @StudiumGeneraleLeiden
Twitter: @SGLeiden de link naar de live stream
LinkedIn: Studium Generale Universiteit Leiden

Door Jona Lendering

Het verhaal van Alexander de Grote is op zich bekend genoeg: tussen 334 en 323 v.Chr. veroverde een jonge koning van Macedonië het oppermachtige Perzische Rijk. Onze bronnen vertellen verhalen over ridderlijkheid en over despotisme, beschrijven ontmoetingen met vreemde culturen en documenteren wetenschappelijke doorbraken.

Voor het schrijven van zijn boek over Alexander de Grote reisde historicus Jona Lendering (1964) de Macedonische veroveraar tot in Pakistan en Oezbekistan achterna. Hij is verder webmaster van Livius.org, blogt dagelijks over de Oudheid (MainzerBeobachter.com) en is de auteur van diverse boeken over de Oudheid.

Dankzij goed generaalschap, een solide leger en een flinke dosis geluk wist de Macedonische koning Alexander de Grote tussen 334 en 323 v.Chr. het oppermachtige Perzische Rijk te onderwerpen. Hierdoor kon de Griekse cultuur zich verspreiden naar Egypte, Babylonië, Iran, Centraal-Azië en de vallei van de Indus. De combinatie van stoere krijgsgeschiedenis en exotische volken geeft de gebeurtenissen iets van een jongensboek. We zullen ingaan op het Perzische Rijk en op de wijze waarop het in conflict was geraakt met Macedonië. Vervolgens bezien we Alexanders troonbestijging, de consolidatie van zijn macht in Europa en de inval in Azië. We bezien de dramatische veldslag bij Issos, waarin voor de Perzen alles verkeerd ging wat verkeerd kon gaan, zodat Alexander de overwinning behaalde en de verovering van grote delen van Azië onvermijdelijk werd. Uiteindelijk zouden Alexanders mannen hem volgen tot in India. Een belangrijk en zelfs actueel thema is het bestuur van een multinationale staat. De eisen die in Macedonië aan een vorst werden gesteld, stonden haaks op wat de Perzen van een koning verwachtten. Alexander heeft dit dilemma nooit weten op te lossen en zocht de oplossing in zelfvergoddelijking. Ook dat werkte niet, zodat zijn regering uiteindelijk uitliep op een mislukking.

College 1

1. Proloog: beknopt overzicht van Alexanders carrière
2. Bronnen: Arrianus versus Kleitarchos; contemporaine bronnen; de oosterse teksten; de afwezigheid van archeologisch bewijs; de bijdrage van de klimaatwetenschap
3. Alexanders jeugd: Filippos schept in Macedonië een sterke staat en sterk leger; onbetrouwbare anekdotes over Alexanders jeugd; het incident bij Perinthos (340); de slag bij Chaironeia (338); de Korinthische Bond
4. Het Perzische Rijk: het verloop van een antiek globaliseringsproces; het concept “vroege staat”; een geschiedenis van Darius I via Xerxes en tot Artaxerxes III; burgeroorlog

College 2, deel 1

5. De slag bij Issos (333): het eerste jaar van de campagne; manoeuvres; wat gebeurde er tijdens een veldslag?; de nasleep
6. Het beleg van Tyrus (332): de aanleiding; wat gebeurde tijdens een belegering?; de implicaties voor Alexanders zelfbeeld en het bezoek aan Egypte

College 2, deel 2

7. De slag bij Gaugamela (331): Thapsakos als Perzische overwinning; voortekens; conflicterende Griekse bronnen; het Babylonische bewijsmateriaal
8. De ondergang van Perzië: de capitulatie van Babylon; gevechten in de Zagros; de vernietiging van Persepolis (330); de dood van Darius III

College 3

9. Het verre oosten: nieuwe oorlogsdoelen; genocide in Sogdia; genocide in India; de bestraffing van de satrapen; de terugkeer
10. Multicultureel leiderschap: strijdige visies op het koningschap; problemen met het bestuur; Alexanders zelfvergoddelijking
11. Alexanders dood (323): opstanden in Sogdia en India; onrust in Griekenland; Alexanders onverwachte dood; moord?; het Babylonische materiaal
12. Alexanders betekenis: het globaliseringsproces krijgt een andere wending – van “iranisme” naar “hellenisme”

Bericht van Home Academy

SG Leiden werkt al jarenlang samen met Home Academy, een uitgeverij van hoorcolleges voor thuis en onderweg. 

Het aanbod van Home Academy bestaat uit meer dan 200 hoorcolleges op het gebied van geschiedenis, filosofie, religie, literatuur, natuurwetenschappen, muziek en nog veel meer.

Met de Home Academy Club kunnen gebruikers onbeperkt hoorcolleges luisteren, waar en wanneer ze willen. Streaming op de computer en offline op mobiel en tablet met een app. 

Omdat onze programmering nu voorlopig noodgedwongen geannuleerd is, kunnen we u als alternatief één maand gratis lidmaatschap van de Home Academy Club aanbieden.

Voor het activeren van het lidmaatschap, gaat u naar www.home-academy.nl/club-demo/ 
U kiest bij het lid worden voor de optie Clublid met code en vult daar de volgende code in: SGLEIDEN20


Voor uw gemak vindt u bijgaand nog een handige instructie voor het verzilveren van de code en de werking van de Home Academy Club op de computer en met de app voor mobiel en tablet.

Deze website maakt gebruik van cookies.