Logo Universiteit Leiden.

nl en

Alexander de Grote

Dit programma zou plaatsvinden op woensdagen in april. In samenwerking met Home Academy zijn wij ons aan het beraden hoe wij de lezingen bij u gaan krijgen. Te zijner tijd zullen wij u via de website, nieuwsbrief en social media hiervan op de hoogte stellen.

Door Jona Lendering

Het verhaal van Alexander de Grote is op zich bekend genoeg: tussen 334 en 323 v.Chr. veroverde een jonge koning van Macedonië het oppermachtige Perzische Rijk. Onze bronnen vertellen verhalen over ridderlijkheid en over despotisme, beschrijven ontmoetingen met vreemde culturen en documenteren wetenschappelijke doorbraken.

Voor het schrijven van zijn boek over Alexander de Grote reisde historicus Jona Lendering (1964) de Macedonische veroveraar tot in Pakistan en Oezbekistan achterna. Hij is verder webmaster van Livius.org, blogt dagelijks over de Oudheid (MainzerBeobachter.com) en is de auteur van diverse boeken over de Oudheid.

In de eerste bijeenkomst lopen we het levensverhaal van Alexander de Grote nog eens na: Alexanders inval in Anatolië, de overwinning bij Issos, het beleg van Tyrus, het bezoek aan Egypte, de veldslag bij Gaugamela (Babylon),  de inname van Persepolis, de tocht door Iran en Afghanistan, operaties tegen de steppenomaden van Centraal-Azië, de tocht door de Indusvallei en tot slot een complexe terugtocht en Alexanders dood – zonder erfgenaam maar in een wereld die voorgoed anders was.

De tweede bijeenkomst zal zijn gewijd aan de vraag hoe we dit alles kunnen weten. We hebben geschreven bronnen, waarvan sommige een positief beeld geven en andere een negatief beeld. Hoe harmoniseren we dat, als het al wenselijk is de plooien glad te strijken? Zijn er andere Griekse bronnen? Maakt het uit dat een voorname bron is overgeleverd in het Latijn? Helpt het dat er Perzische en Babylonische bronnen zijn? Wat is de winst die de archeologie en de culturele antropologie bieden?

Ook zullen we in deze tweede bijeenkomst ingaan op de vraag hoe echoot de tegenstelling in de Griekse bronnen – Alexander als stralende veroveraar versus Alexander de sadistische despoot – doorklinkt in het moderne onderzoek. Beide visies worden nog altijd verdedigd, hoewel de wetenschap allang verder is. Zij plaatst Alexander in een groter kader: de transitie van de vierde eeuw.

De derde bijeenkomst zal bestaan uit enkele deelonderwerpen. Het eerste daarvan is de betekenis van de prosopografie, de bestudering van carrières. Zonder dat ze in onze bronnen expliciet worden beschreven, kunnen we patronen herkennen in Alexanders beleidskeuzes en zo doordringen tot wat zijn heerschappij eigenlijk inhield. Er is een opmerkelijk rol voor de vrouwen in Alexanders leven: koningin Ada, zijn maîtresse Barsine, zijn echtgenote Roxanne en zijn later concubines. Een tweede onderwerp is de veldslag bij Gaugamela. We zullen zien dat grotere kennis van de Babylonische en Perzische denkwereld helpt om de bronnen beter te begrijpen en ook beter te begrijpen wat er tijdens dat gevecht gebeurde. Een laatste onderwerp zal de dood van Alexander zijn. Opnieuw blijkt kennis van de oude Babylonische denkwereld een voorwaarde te zijn om de bronnen te begrijpen en te weten wat er feitelijk gebeurde.

Er is nog een postscript: de wereld na Alexander. Wat veranderde er? De Griekse cultuur kon zich verder verspreiden dan ooit en de grote erfgenamen waren, uiteindelijk, het Romeinse Rijk en het christendom.

Bericht van Home Academy

SG Leiden werkt al jarenlang samen met Home Academy, een uitgeverij van hoorcolleges voor thuis en onderweg. 

Het aanbod van Home Academy bestaat uit meer dan 200 hoorcolleges op het gebied van geschiedenis, filosofie, religie, literatuur, natuurwetenschappen, muziek en nog veel meer.

Met de Home Academy Club kunnen gebruikers onbeperkt hoorcolleges luisteren, waar en wanneer ze willen. Streaming op de computer en offline op mobiel en tablet met een app. 

Omdat onze programmering nu voorlopig noodgedwongen geannuleerd is, kunnen we u als alternatief één maand gratis lidmaatschap van de Home Academy Club aanbieden.

Voor het activeren van het lidmaatschap, gaat u naar www.home-academy.nl/club-demo/. U kiest bij het lid worden voor de optie Clublid met code en vult daar de volgende code in: SGLEIDEN20

Voor uw gemak vindt u bijgaand nog een handige instructie voor het verzilveren van de code en de werking van de Home Academy Club op de computer en met de app voor mobiel en tablet.

Deze website maakt gebruik van cookies.