Universiteit Leiden

nl en

TRIXY Expertisecentrum

Over ons

Het team van wetenschappers binnen TRIXY zorgt ervoor dat belangrijke kennis verzameld wordt over kwetsbaarheden bij deze kinderen, met name op het gebied van de cognitieve, emotionele, en sociale ontwikkeling, in relatie tot risico op gedragsproblemen. Deze kennis hebben we nodig om vroege signalen van risico’s in de ontwikkeling eerder te kunnen herkennen, beter in staat te zijn om kwetsbare kinderen gericht te ondersteunen in hun ontwikkeling, en nieuwe interventies te ontwikkelen die optimaal aansluiten bij wat kinderen met deze trisomieën nodig hebben.

Prof. Hanna Swaab is hoogleraar op het vakgebied van Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen aan de Universiteit Leiden. Zij is hier ook directeur van het Ambulatorium, en klinisch directeur van het TRIXY Expertise Centrum. Als klinisch kinder neuropsycholoog en psychotherapeut is zij al 25 jaar actief in de wetenschap en zorg voor kinderen en volwassenen met X en Y chromosoom variaties.

Dr. Sophie van Rijn is universitair hoofddocent op de afdeling Neuropedagogiek van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van TRIXY. Zij doet al 14 jaar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van X en Y chromosoom variaties. Ze is  aanvoerder van het TRIXY Onderzoekslab, waar de gevolgen van een extra X of Y chromosoom op de cognitieve, emotionele en gedrags ontwikkeling systematisch in kaart worden gebracht. Haar doel is wetenschappelijke kennis te vergroten en te delen.

Drs. Claudia König is aanvoerder van het TRIXY Spreekuur op het Ambulatorium van de Universiteit Leiden. Als klinisch psycholoog en neuropsycholoog zoekt ze samen met kinderen/jongeren, hun ouders en leerkrachten uit hoe de informatieverwerking verloopt. Welke vaardigheden zijn goed of juist minder ontwikkeld? En hoe vertaalt dit zich naar de behandeling? 

Dr. Sabine Hannema is als kinderarts-endocrinoloog in het LUMC betrokken bij het TRIXY Spreekuur. Zij is gespecialiseerd in medische zorg voor kinderen met X en Y chromosoom variaties. Daarnaast betrekt zij zonodig een team van specialisten zoals kinderfysiotherapeuten en voor vragen of behandeling op gebied van de vruchtbaarheid is er een samenwerking met de urologen-andrologen van het Erasmus MC in Rotterdam.

Kimberly Kuiper is onderzoeker en GZ opleideling binnen het TRIXY Expertisecentrum. Zij gaat promoveren op wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom. Kimberly werkt ook in het klinisch team, waardoor wij onze zorg aan meer ouders en kinderen kunnen bieden. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beschikbaar maken van kennis, informatie en brochures voor ouders en betrokkenen.

Nienke Bouw is onderzoeker binnen het TRIXY Expertisecentrum. Zij gaat promoveren op wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom. Ook geeft zij onderwijs over X en Y chromosoom variaties aan studenten van de opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden, waardoor er steeds meer professionals het werkveld betreden met kennis over X en Y chromosoom variaties.