Universiteit Leiden

nl en

Stagebureau

Praktijkoriëntatie

Als beginnend student die direct van het vwo komt, weet je vaak maar weing van het beroep waarvoor je opgeleid wordt. Gedurende de praktijkorëntatie krijg je een algemeen beeld van wat je met Pedagogigsche Wetenschappen kunt doen.

In de praktijkoriëntatie (56 uur) krijg je een algemeen beroepsbeeld, waarin zoveel mogelijk beroepsaspecten verwerkt zijn, zoals de verhouding tussen

  • beleid en daadwerkelijke begeleiding van kinderen;
  • onderzoek en toepassing;
  • individueel werk en teamwerk;
  • praten en schrijven, enz.

Tijdens de praktijkoriëntatie kom je zowel in aanraking met activiteiten van medewerkers op hbo- en wo-niveau. Praktische ervaring kan worden opgedaan in bijvoorbeeld kindertehuizen, inrichtingen, bestuursorganen, vormings- en opleidingsinstellingen, voorlichtingsbureaus, scholen voor regulier of speciaal onderwijs, instellingen voor gehandicapten, of privé-opvoedpraktijken.

Naast deze dagdelen wordt ook een interview afgenomen bij een pedagoog of onderwijs-/opleidingskundige én een interview bij een andere medewerker met een functie waarvoor een hbo-opleiding vereist is.

Tijdens de concrete oriëntatie word je begeleid door een medewerker van de oriëntatie biedende instelling.

Meer informatie over praktijkoriëntatie voor instellingen ››

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie