Universiteit Leiden

nl en

Orthopedagogiek

Neuropedagogiek & ontwikkelingsstoornissen

Het onderzoek binnen de sectie Neuropedagogiek & ontwikkelingsstoornissen is gericht op bestudering van sociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten, met de nadruk op de ontwikkeling van probleemgedrag, variërend van milde tot ernstige ontwikkelingsstoornissen.

Het gaat hierbij om het onderzoek m.b.t. aard, beloop, diagnostiek, preventie en behandeling van probleemgedrag, waaronder beïnvloeding van de relatie tussen opvoeders en kinderen, zowel in het gezin als op school. 

Het onderzoeksprogramma is toegespitst op het opsporen van risicofactoren m.b.t. de ontwikkeling van (ernstige) psychopathologie en de identificatie van factoren die deze kwetsbaarheden beïnvloeden. In het bijzonder is daarbij aandacht voor cognitieve factoren die onderliggend zijn aan het sociale functioneren, en die in interactie met omgevingsfactoren beschermend, dan wel risicoverhogend kunnen zijn t.a.v. het ontwikkelen van psychopathologie. In de lopende projecten wordt bij uiteenlopende klinische en non-klinische populaties gekeken naar gedragsregulerende (executieve) functies, zoals aandacht, inhibitie, geheugen, ideeënproductie en cognitieve flexibiliteit en naar de visuele perceptie van emoties en sociale interacties. Daarnaast is aandacht voor diverse interventie-methoden ter stimulering van cognitief en sociaal functioneren.

De onderzoeksprojecten zijn ondergebracht in 4 thema's: 

  1. ADHD & Agressie
  2. Autisme & Psychose
  3. Genetische syndromen
  4. Interventie studies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie