Universiteit Leiden

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Opleidingscommissie

In de opleidingscommissie (OCP) denken studenten en docenten met elkaar over onderwijszaken. De OCP kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur, faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud en opbouw van de onderwijsprogramma's en onderwijsfaciliteiten.

De OCP bestaat uit 4 studentleden en 4 personeelsleden. De zittingstermijn van de studenten is een jaar - herverkiezing is mogelijk. De zittingstermijn van de personeelsleden is 2 jaar - herverkiezing is mogelijk.

De studentleden van de OCP stellen zich onder meer tot doel de belangen van alle studenten Pedagogigsche Wetenschappen zo goed mogelijk te behartigen. Studenten met vragen en opmerkingen over of kritiek op het onderwijsprogramma kunnen te allen tijde bij hen terecht. 

Studentleden OCP

  • Andrea Haccou
  • Nicole Spaans
  • Andrea Haccou
  • Melissa Denayere
  • Jasmijn Heemskerk
  • Annika Kinkel

Contact met de studentleden van de OCP

Gezien het aantal studenten in de Opleidingscommissie is het voor de studentleden moeilijk om precies te weten wat er allemaal speelt. Daarom is besloten tot het oprichten van een forum op de Blackboardpagina van de OCP. Maak gebruik van deze mogelijkheid om, op een constructieve wijze, aan te geven wat je binnen je opleiding mist, juist erg waardeert of waarmee je het oneens bent.

Wij kaarten de opmerkingen aan binnen de opleidingscommissie en koppelen aan je terug wat er met de opmerkingen is gebeurd. Natuurlijk kun je ons ook altijd aanspreken op het FSW.

Wil je niet dat je opmerking op het forum terecht komt? Mailen met de opleidingscommisie kan altijd.

Studentleden OCP Pedagogische Wetenschappen
Studentleden OCP Pedagogische Wetenschappen