Universiteit Leiden

nl en

Onderwijswetenschappen

Organisatie

De programmagroep Onderwijswetenschappen is een van de zes programmagroepen binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Bij Onderwijswetenschappen kijken we naar het leren van leerlingen en de manieren waarop dit leren georganiseerd en gestimuleerd kan worden. Onderzocht wordt welke cognitieve vaardigheden nodig zijn om te leren, te leren lezen en te leren rekenen. Daarnaast wordt onderzocht welke invloed de (lerende) leerkracht en de leeromgeving hebben op het leerproces. Aandacht is er ook voor het vaststellen van en rekening houden met verschillen tussen leerlingen en professionals die het leerproces begeleiden.

Accent bij Onderwijswetenschappen is het onderzoeken welke processen ten grondslag liggen aan het leren in het algemeen en het leren lezen en rekenen in het bijzonder. De thema’s en onderwerpen in de studie komen aan bod via gerichte opdrachten en actieve werkvormen. Zij vragen een grote mate van zelfstandig werken en gezamenlijk leren in kleine teams van studenten.

Organogram Instituut Pedagogische Wetenschappen
Organogram Instituut Pedagogische Wetenschappen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.