Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Verstandelijke beperking en ontwikkelingsstoornissen

Iemand wordt verstandelijk beperkt genoemd als er sprake is van een blijvende ontwikkelingsachterstand als gevolg van een stoornis in het cognitief functioneren. Dit wil zeggen dat er een stoornis is in het waarnemen, denken, kennen en/of weten. Deze stoornis ontstaat al voor het 18e levensjaar en gaat niet meer over.

Er zijn verschillende maten van een ontwikkelingsachterstand: licht, matig, ernstig en diep. Het is belangrijk om te weten wat er aan de hand is, om zo goede hulp te kunnen bieden voor zowel het kind als zijn of haar omgeving. Er is namelijk vaak ondersteuning nodig, passend bij het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden.

Aangezien de omgeving zeer belangrijk is voor het functioneren, worden ouders, maar ook de bredere omgeving bij de begeleiding betrokken.  

Gerichte hulp

Deze beperking kan samengaan met andere problemen. Bij het Ambulatorium kan er dan ook psychologisch onderzoek plaatsvinden om gerichte adviezen te kunnen geven, als ook behandeling en begeleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie