Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Klachten

De medewerkers van het Ambulatorium doen hun best om u te behandelen op een manier die aansluit bij uw behoeften en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u hierin wordt teleurgesteld. Het Ambulatorium hecht grote waarde aan een goede en cliëntvriendelijke dienstverlening. Wij willen het dus ook weten als u niet tevreden bent. Samen met u willen wij altijd proberen om tot een oplossing te komen.

Wat te doen bij een klacht?

In eerste instantie kunt u de klacht bespreken met de betrokken hulpverlener. Een groot gedeelte van de klachten zal in overleg opgelost kunnen worden. Als dit niet tot uw tevredenheid gebeurt, dan kunt u besluiten de klacht met de chef de clinique van het Ambulatorium te bespreken.

Indien u hierover toch niet tevreden bent, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de directeur van het Ambulatorium. Deze klacht kunt u melden via een e-mail of een brief die u schrijft naar de directeur van het Ambulatorium. Binnen vijf werkdagen krijgt u van ons een bevestiging van ontvangst. De directeur overlegt vervolgens met de betrokken medewerker van het Ambulatorium. De duur van de klachtafhandeling is afhankelijk van de inhoud van uw klacht. De medewerker zal daarna contact met u opnemen voor een oplossing.

Wanneer er nog geen oplossing wordt gevonden voor uw klacht of als het gesprek naar uw gevoel niet bevredigend is, kunt u ervoor kiezen om uw klacht officieel in te dienen bij het departementsbestuur Pedagogische Wetenschappen, het onderdeel van de universiteit waar het Ambulatorium onder valt. U dient hiervoor uw klacht dan nogmaals schriftelijk in te dienen waarin u het volgende aangeeft:

  • het incident waarover wordt geklaagd;
  • wanneer en waar het incident plaatsvond;
  • tegen wie de klacht is gericht;
  • naam, dagtekening, handtekening en locatie waar u onder behandeling bent.

De ontvangst van een klacht wordt binnen drie werkdagen schriftelijk bevestigd. Tevens wordt u ingelicht over de verdere procedure van de behandeling van de klacht.

Klacht en geschillencommissie

LET OP: ENKEL voor cliënten 18+ 
Binnen de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is het voor jongeren die 18 jaar en ouder zijn én zorg ontvangen van het Ambulatorium mogelijk de externe geschillencommissie zorg in te schakelen. Deze kan worden ingeschakeld als klachten niet naar tevredenheid worden afgehandeld door het Ambulatorium.

Meer informatie over de werkwijze en het reglement kunt u vinden op de website van de Geschillencommissie zorg

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie