Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Over het Ambulatorium

Ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling en/of het gedrag van hun kind, kunnen hulp vragen bij het Ambulatorium.

Het Ambulatorium is een onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Er werken orthopedagogen en psychologen die als hoogleraar of wetenschappelijk medewerker hooggespecialiseerde kennis hebben van diagnostiek en behandeling van bepaalde psychische problemen. De medewerkers zijn klinisch opgeleid als klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog-generalist, gz-psycholoog of psycholoog kinder- en jeugd, of in opleiding hiervoor.
Het Ambulatorium is op die manier een expertisecentrum waar een brug geslagen wordt tussen hulpverlening en onderwijs, maar waar ook nieuwe diagnostische en behandelmethodes worden ontwikkeld.

Voor wie is het Ambulatorium

Ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling en/of het gedrag van hun kind, kunnen hulp vragen bij het Ambulatorium.

Met welke vragen kunt u terecht bij het Ambulatorium?

Kinderen moeten in hun leven veel ontwikkelingstaken vervullen. Zo moet een kind leren lopen, praten, spelen. Op school moet een kind kunnen stilzitten, luisteren, leren lezen, schrijven, rekenen, werkstukken maken, en nog veel meer. Een kind moet leren spelen, rekening houden met anderen, vrienden maken, etc. etc.
Bij het opgroeien gaat het leren van al deze dingen niet bij ieder kind vanzelf. Als ouders willen weten waarom hun kind aanloopt tegen bepaalde ontwikkelingstaken waardoor er problemen zijn in bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling of de ontwikkeling op school, dan kunnen ze met hun vragen naar het Ambulatorium.
Ook als er andersoortige vragen zijn, zoals problemen tussen ouders en kinderen, of wanneer kinderen zich somber voelen, dan kunt u bij ons terecht. Als u zich afvraagt of uw kind misschien problemen heeft die horen bij ADHD, autisme, angststoornissen of gedragsstoornissen, dan kunt u ook bij het Ambulatorium terecht.
Op het Ambulatorium werken wij met kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Wat doet het ambulatorium?

Het Ambulatorium biedt hulp aan gezinnen bij allerlei problemen in de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen.
Soms is een enkel gesprek al genoeg. Maar als het wat ingewikkelder ligt, kunnen wij uw kind uitnodigen voor een diagnostisch onderzoek, waarin wij met behulp van allerlei diagnostische tests (werkjes, spelletjes), aangepast aan de leeftijd van het kind, proberen meer inzicht te krijgen in hoe het kind tegenover zichzelf en zijn dagelijkse leven staat en dus ook in de problemen die het zelf ervaart.

 Werkwijze

Meestal worden eerst de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Daarna volgt een gesprek met het kind of de jongere. Op basis van de vraag doen wij een voorstel over het vervolg. Vaak volgt er een diagnostisch onderzoek, maar in overleg kan er ook een schoolbezoek of een huisbezoek plaatsvinden, om tot een juist inzicht te komen. Tegen de tijd dat het onderzoek aanstaande is, ontvangt u data voor intakegesprek, onderzoek en adviesgesprek. Ook ontvangt u dan formulieren voor uzelf en voor de school of het dagverblijf om in te vullen en te retourneren.

Bespreking resultaten

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt in één of meer gesprekken verder met u (en soms ook met het kind of het hele gezin) overlegd en gezocht naar mogelijke veranderingen. Dat kan bestaan uit enkele gesprekken met u als opvoeder(s), tot een langerlopende individuele therapie.