Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Hulp voor kinderen

Kinderen moeten met steun van hun omgeving in hun leven veel ontwikkelingstaken vervullen. Dit betreft vele aspecten, zoals motoriek, de sociale ontwikkeling, de communicatie en het schoolse leren. Op school moet een kind kunnen stilzitten, luisteren, leren lezen, schrijven, rekenen, zelf plannen en organiseren, en nog veel meer.

Bij het opgroeien gaat het leren van al deze dingen niet bij ieder kind vanzelf en in sommige gevallen is extra ondersteuning van familie,  school en opvoedingsondersteuning nog steeds niet voldoende.

Als ouders willen weten waarom hun kind aanloopt tegen bepaalde ontwikkelingstaken waardoor er problemen zijn in bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling of de ontwikkeling op school, dan kunt u met deze vragen naar het Ambulatorium. Ook als er andersoortige vragen zijn, zoals problemen tussen ouders en kinderen, of wanneer kinderen zich somber voelen, dan kunt u bij ons terecht. Soms is er ook al een stoornis vastgesteld - bv. ADHD, autisme of gedragsstoornissen - maar blijven er vragen of de huidige leer- en/of opvoedingsproblemen daarbij passen en wat de meest passende hulp is.

Het Ambulatorium in Leiden is gespecialiseerd in X-chromosomale stoornissen en overige ontwikkelingsstoornissen als gevolg van vroege beschadigingen of ontwikkelingsproblemen van het brein. Voorbeelden hiervan zijn het  syndroom van Klinefelter, het syndroom van Trisomie X maar ook ADHD, ADD, autisme spectrumstoornissen en problemen die hier mogelijk aan gerelateerd zijn zoals angststoornissen en depressieve stoornissen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie