Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Privacy

Patiënten die ernstige bezwaren hebben tegen het registreren van de diagnosegegevens op de factuur die gestuurd wordt naar de gemeente of bestemd is voor de zorgverzekeraar, hebben de mogelijkheid om deze registratie te voorkomen, conform de regeling NR/CU-520 van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Hiertoe is het verplicht een privacyverklaring te overleggen, ondertekend door de zorgaanbieder en door de cliënt. De verklaring moet vóór of uiterlijk bij facturatie aan de gemeente of zorgverzekeraar worden ingestuurd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie