Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Aanmelden en kosten

Als u contact heeft gezocht met het Ambulatorium dan wordt u als ouder(s) meestal eerst uitgenodigd voor een gesprek. Vanaf 12 jaar gebeurt dit in overleg met de opvoeders en de jongere.

In dit gesprek wordt er gekeken wat er aan de hand is en wat nodig is. Op basis van de hulpvraag doen wij een voorstel over het vervolg. Vaak volgt er een individueel onderzoek, maar in overleg kan er ook een schoolbezoek, een gezinssessie of een huisbezoek plaatsvinden, om tot een juist inzicht te komen. Tegen de tijd dat het onderzoek aanstaande is, ontvangt u data voor intakegesprek, onderzoek en adviesgesprek. Ook ontvangt u dan formulieren voor uzelf en voor de school of het dagverblijf om in te vullen en te retourneren.

Verschillende vormen van hulp

Afhankelijk van wat er nodig is, biedt het Ambulatorium verschillende vormen van hulp. Dit kan bestaan uit een aantal gesprekken met ouders/opvoeders waarin uitleg gegeven wordt over de problematiek en de doorwerking ervan in het dagelijkse leven thuis en op school (psycho-educatie). Deze psycho-educatie kan ook aan het kind of de jongere geboden worden. Daarnaast kan in overleg met ouders een adviesgesprek op school plaats vinden.

Het Ambulatorium biedt bovendien trainingen (individueel of groepsgewijs) en therapieën waaronder cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie.

Meer over

Leest hoe de aanmeldingsprocedure in z'n werkt gaat onder aanmelden ››

Bij een medische behandeling geldt een aantal rechten en plichten voor u en voor de arts of specialist. Lees meer over  rechten en plichten ››

Alles over uw privacy ››

Wachttijden

De zorg die u vanuit het Ambulatorium geboden wordt, wordt in de meeste gevallen vergoed. Meer over kosten en vergoeding

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie