Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum LUBEC:

Voor wie?

Wij bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren (en hun ouders) (0-18 jaar), voor jongvolwassenen (19-25 jaar) en voor volwassenen (26 jaar en ouder). Wij bieden daarnaast second opinion onderzoek en consultatie voor de huisarts, medisch specialist, het wijkteam, school psycholoog, en anderen. Na aanmelding wordt eerst beoordeeld of de hulpvraag aansluit bij ons hulpaanbod. Indien dat niet het geval is zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen.

Academische doelstelling

Diagnostiek en behandeling vinden veelal plaats in het kader van lopende opleidings- en onderzoekstrajecten. Daarom is het belangrijk dat u positief staat ten aanzien van de academische doelstellingen van ons centrum. In de praktijk betekent dit dat de vraag aan u gesteld zou kunnen worden of u mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek en dat studenten soms meekijken naar een onderzoek. Vanzelfsprekend wordt dit altijd van te voren met u besproken zodat u bij aanvang goed geïnformeerd bent.

Voor wie niet?

Aangezien wij binnen kantooruren en alleen poliklinisch werken, kunnen wij geen hulp bieden aan kinderen, jongeren of volwassenen in crisissituaties of die om welke reden dan ook een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Voor dit type situaties is 24 uurs bereikbaarheid noodzakelijk en dat bieden wij niet. In geval van een crisissituatie kunt u contact opnemen met uw huisarts of de crisisdienst van de GGD.