Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Kosten en vergoeding

De specialistische GGZ hulpverlening die vanuit het LUBEC geboden wordt aan kinderen, jeugdigen en hun ouders, wordt in de meeste gevallen vergoed. De vergoeding valt dan onder de gemeente waarin uw kind woont. 

Als het gaat om hulpverlening welke niet valt onder de specialistische GGZ, zoals onderzoek en behandeling naar dyslexie en dyscalculie, dan wordt dit een enkele keer (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering, als u die heeft. Wij kunnen ons voorstellen dat u dán graag van te voren wilt weten waar u aan toe bent. Het is dan mogelijk om voorafgaande aan het hulpverleningstraject hierover informatie te krijgen, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt informeren naar een mogelijke vergoeding.

Het LUBEC van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is één van de landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens gemeenten afspraken mee heeft gemaakt, de zogeheten raamovereenkomst. Met het sluiten van deze raamovereenkomst met de VNG is deze vorm van zorg dus gecontracteerde zorg waarnaar door heel Nederland verwezen kan worden.

Dit betekent dat, ook als u niet in de regio Leiden/Den Haag woont, u toch de specialistische hulp kunt krijgen die noodzakelijk is.

Voor de specialistische hulp van het LUBEC is het nodig dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of medisch specialist. Ook een verwijzing vanuit het Centrum Jeugd en Gezin is voldoende. In de verwijzing moet expliciet aangegeven staan dat het gaat om specialistische GGZ hulpverlening naast het vermoeden of aanduiding van een DSM-IV of DSM-5 stoornis.

Op basis van de intake wordt met de ouders en/of jongere mondeling afgesproken wat het vervolgtraject is en wordt een beschikking bij de gemeente aangevraagd.

Welke gegevens worden aan de gemeente doorgegeven?

  • Naam van de jeugdige;
  • BSN van de jeugdige;
  • Verwijzing naar de overeenkomst; in het bijzonder artikel 2.1. (inroepen);
  • Prestatie die in rekening wordt gebracht;
  • Gemiddelde behandelduur behorende bij de prestatie.

 

Afspraak afzeggen  
Wij verzoeken u om een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer afspraken binnen 24 uur worden geannuleerd of u bent zonder bericht afwezig, ontvangt u een factuur van € 45 per afspraak. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In de huidige periode van anti-coronamaatregelen kunt u bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten uw afspraak kosteloos verplaatsen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.