Universiteit Leiden

nl en

Leiden Institute for Brain and Cognition

Sprekers

Welke sprekers ontmoet u op de LIBC Publieksdag 'Brein & Recht'?

Waarheidsvinding

Prof. dr. Christianne de Poot

Prof. dr. Christianne de Poot is lector Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie en hoogleraar Criminalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Christianne de Poot is gespecialiseerd in onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteit. Zij onderzoekt samen met promovendi en studenten hoe fysieke sporen zoals vingerafdrukken, bloed of verwondingen kunnen helpen bij het reconstrueren van strafbare feiten. Daarbij kijkt zij niet alleen naar de sporen zelf, maar ook naar hoe experts deze sporen waarnemen, interpreteren en waarderen.  Ook onderzoekt ze hoe criminaliteit verandert en hoe nieuwe technieken gebruikt kunnen worden in het opsporingsproces.

Dr. Gabry Vanderveen

Dr. Gabry Vanderveen is psycholoog en criminoloog en werkt als universitair docent en opleidingsdirecteur bachelor Criminologie bij de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar interdisciplinaire onderzoeksprojecten, vaak met visuele data en methoden, kijkt zij naar beslisprocessen tijdens de productie, selectie, aanpassing, verwerking, gebruik en presentatie van beelden in het recht en de effecten van beelden op emoties, informatieverwerking, oordelen en beslissingen. In het project ‘ Beelden betwisten’ voor Politie en Wetenschap onderzoekt zij bijvoorbeeld hoe politiemensen (en andere actoren in de strafrechtketen) camerabeelden beter en eenduidiger kunnen interpreteren.

Dr. Linda Geven

Dr. Linda Geven is universitair docent aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie in Leiden. Linda doet onderzoek binnen de rechtspsychologie, een toegepast vakgebied dat sociale en cognitieve processen onderzoekt die betrokken zijn bij het strafrechtelijk systeem. Ze richt zich onder andere op factoren die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van politieverhoren en doet e onderzoek naar hoe (irrelevante) informatie juridische besluitvorming kan beïnvloeden. In 2019 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem op het thema leugendetectie en valse bekentenissen, waarvoor ze ook zes maanden onderzoek verrichte in de Verenigde Staten. In 2022 ontving Linda een Veni-subsidie van het NWO voor onderzoek naar het voorkomen en herkennen van valse bekentenissen in het politieverhoor en een subsidie van het Leids Universiteits Fonds om een Europese databank van rechterlijke dwalingen op te starten. Linda is daarnaast rechtspsychologisch deskundige in de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en werkt aan haar certificering als getuigendeskundige voor het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).

Aansprakelijkheid & Straftoemeting

Dr. Frank Jonker

Dr. Frank Jonker werkt als klinisch neuropsycholoog en inhoudelijk leidinggevende bij Altrecht Neuropsychiatrie, Vesalius. Omdat er vanuit Justitie steeds meer vraag is naar de cognitieve- gedragsmatige gevolgen van (frontaal) hersenletsel, en wat dat betekent in een forensische context, werkt Vesalius nauw samen met verschillende forensische instellingen.
Tevens is Frank gepromoveerd bij de sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit. Daar richt hij zich op gedragsveranderingen, zoals agressie, impulsiviteit en asociaal gedrag, als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel aan de prefrontale cortex.(Forensische neuropsychologie - Vrije Universiteit Amsterdam)

Dr. Anna van Duijvenvoorde

Dr. Anna van Duijvenvoorde is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Ze is mede-oprichter van het onderzoeksplatform CHANGE Leiden. Anna's onderzoek richt zicht op hoe hersenontwikkeling in verband staat met veranderingen in besluitvorming, risicogedrag, en sociaal leren in de tienerjaren. Zij gebruikt hiervoor methodes uit de experimentele gedragspsychologie en cognitieve neurowetenschappen.

Debat

Aansluitend wordt er een debat over adolescentenstrafrecht gevoerd door Mr. Ronny van de Water: Rechter rechtbank Amsterdam & voorstander adolescentenstrafrecht. Opponent zal zijn Mr. Richard Korver

Prof. dr. Michiel van der Wolf zal dit blok afsluiten - met publieksparticipatie - over toerekeningsvatbaarheid. 

Bestraffing en tenuitvoerlegging

Mr. Sjors Ligthart

Mr. Sjors Ligthart is postdoctoraal onderzoeker op het VICI-project Verantwoord gebruik van neurotechnologie voor een veiliger samenleving, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Utrecht University en Universitair Docent bij de vakgroep Strafrecht, Tilburg University. 

Dr. Jochem Jansen

Dr. Jochem Jansen (1989) is als Universitair Docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Na zijn bachelor psychologie te hebben afgerond aan de Universiteit van Maastricht heeft hij zich verder gespecialiseerd in Forensische Psychiatrie (master aan Universiteit van Amsterdam) met een specifieke interesse in de onderliggende neurobiologische factoren van crimineel gedrag bij jeugdige delinquenten. Aansluitend heeft hij een promotieonderzoek uitgevoerd naar de neurobiologische effecten van (non-invasieve) hersenstimulatie op emotie regulatie en craving bij alcohol afhankelijke patiënten.

Prof.dr. Jean-Louis van Gelder

Jean-Louis van Gelder is als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Leiden en directeur van het Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law in Duitsland. Hij studeerde psychologie en rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksinteresses richten zich op de toepassing van nieuwe technologieën voor onderzoek naar criminaliteit en rehabilitie, de rol van affect en persoonlijkheidsfactoren in onderzoek naar besluitvorming, en de rol van kortzichtigheid in crimineel gedrag. Daarbij speelt virtual reality-technologie een steeds grotere rol in zijn onderzoeksagenda. Virtuele omgevingen worden gebruikt als simulaties om criminele beslissingen te bestuderen. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht van het gebruik van deze technologie voor rehabilitatiedoeleinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.