Universiteit Leiden

nl en

Leiden Institute for Brain and Cognition

Sprekers

Welke sprekers ontmoet u op de LIBC Publieksdag 'Brein & Recht'?

Waarheidsvinding

Dr. Gabry Vanderveen

Dr. Gabry Vanderveen is psycholoog en criminoloog en werkt als universitair docent en opleidingsdirecteur bachelor Criminologie bij de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar interdisciplinaire onderzoeksprojecten, vaak met visuele data en methoden, kijkt zij naar beslisprocessen tijdens de productie, selectie, aanpassing, verwerking, gebruik en presentatie van beelden in het recht en de effecten van beelden op emoties, informatieverwerking, oordelen en beslissingen. In het project ‘ Beelden betwisten’ voor Politie en Wetenschap onderzoekt zij bijvoorbeeld hoe politiemensen (en andere actoren in de strafrechtketen) camerabeelden beter en eenduidiger kunnen interpreteren.

Prof. mr. dr. S. Sven Brinkhoff

Prof. mr. dr. S. (Sven) Brinkhoff is hoogleraar straf(proces)recht aan de Open Universiteit. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Sindsdien doet hij onder meer onderzoek naar undercovermethoden van de politie, burgeropsporing, de kroongetuige en etnisch profileren. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Momenteel is hij actief als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. 

Prof. dr. Christianne de Poot

Prof. dr. Christianne de Poot is lector Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie en hoogleraar Criminalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Christianne de Poot is gespecialiseerd in onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteit. Zij onderzoekt samen met promovendi en studenten hoe fysieke sporen zoals vingerafdrukken, bloed of verwondingen kunnen helpen bij het reconstrueren van strafbare feiten. Daarbij kijkt zij niet alleen naar de sporen zelf, maar ook naar hoe experts deze sporen waarnemen, interpreteren en waarderen.  Ook onderzoekt ze hoe criminaliteit verandert en hoe nieuwe technieken gebruikt kunnen worden in het opsporingsproces.

Aansprakelijkheid & Straftoemeting

Dr. Frank Jonker

Dr. Frank Jonker werkt als klinisch neuropsycholoog en inhoudelijk leidinggevende bij Altrecht Neuropsychiatrie, Vesalius. Omdat er vanuit Justitie steeds meer vraag is naar de cognitieve- gedragsmatige gevolgen van (frontaal) hersenletsel, en wat dat betekent in een forensische context, werkt Vesalius nauw samen met verschillende forensische instellingen.
Tevens is Frank gepromoveerd bij de sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit. Daar richt hij zich op gedragsveranderingen, zoals agressie, impulsiviteit en asociaal gedrag, als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel aan de prefrontale cortex.(Forensische neuropsychologie - Vrije Universiteit Amsterdam)

Dr. Anna van Duijvenvoorde

Dr. Anna van Duijvenvoorde is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Ze is mede-oprichter van het onderzoeksplatform CHANGE Leiden. Anna's onderzoek richt zicht op hoe hersenontwikkeling in verband staat met veranderingen in besluitvorming, risicogedrag, en sociaal leren in de tienerjaren. Zij gebruikt hiervoor methodes uit de experimentele gedragspsychologie en cognitieve neurowetenschappen.

Debat

Aansluitend wordt er een debat over adolescentenstrafrecht gevoerd door Mr. Ronny van de Water: Rechter rechtbank Amsterdam & voorstander adolescentenstrafrecht. Opponent zal zijn Mr. Richard Korver

Prof. dr. Michiel van der Wolf zal dit blok afsluiten - met publieksparticipatie - over toerekeningsvatbaarheid. 

Bestraffing en tenuitvoerlegging

Mr. Sjors Ligthart

Mr. Sjors Ligthart is postdoctoraal onderzoeker op het VICI-project Verantwoord gebruik van neurotechnologie voor een veiliger samenleving, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Utrecht University en Universitair Docent bij de vakgroep Strafrecht, Tilburg University. 

Dr. Jochem Jansen

Dr. Jochem Jansen (1989) is als Universitair Docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Na zijn bachelor psychologie te hebben afgerond aan de Universiteit van Maastricht heeft hij zich verder gespecialiseerd in Forensische Psychiatrie (master aan Universiteit van Amsterdam) met een specifieke interesse in de onderliggende neurobiologische factoren van crimineel gedrag bij jeugdige delinquenten. Aansluitend heeft hij een promotieonderzoek uitgevoerd naar de neurobiologische effecten van (non-invasieve) hersenstimulatie op emotie regulatie en craving bij alcohol afhankelijke patiënten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.