Universiteit Leiden

nl en

Leiden Institute for Brain and Cognition

LIBC Publieksdag 2022 'Brein & Recht'

Ieder jaar organiseert het LIBC & de Gemeente Leiden een Publieksdag over hersenonderzoek.

Datum: 4 februari 2022
Locatie: Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, Leiden

Hoe is het menselijk brein betrokken bij het (Nederlands) Recht? Deze dag gaan we daar uitgebreid op in.

 

Alle lezingen worden gehouden in het Nederlands.
Burgemeester Lenferink zal de dag openen met een korte inleiding over Gemeente Leiden in het licht van Brein & Recht. 
Het programma is verdeeld in 3 onderwerpen, t.w.:

I. Waarheidsbevinding

Onder leiding van dr. Lotte van Dillen (UL, Psychologie)

Centrale thema:
kan het menselijk brein wel omgaan met de snel toenemende mogelijkheden door technologische & maatschappelijke ontwikkelingen?

Sprekers:

 • Dr. Gabry Vanderveen ( Criminologie – Erasmus Universiteit) & Lotte van Dillen Psychologie- Universiteit Leiden
  Menselijk brein & gebruik van camerabeelden in waarheidsvinding? 
 • Prof. Sven Brinkhof (strafprocesrecht/Open Universiteit):
  Menselijk brein & bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Prof. Christianne de Poot (VU/politieacademie):
  Menselijk brein & rechercheprocessen/duiding fysieke sporen (vingerafdrukken, bloed)

II. Aansprakelijkheid/Straftoemeting

Onder leiding van prof. Michiel van der Wolf (Universiteit Leiden, Forenische Psychiatrie) i.s.m Dr. Anna van Duijvenvoorde (Universiteit Leiden, Psychologie)

Centrale thema:
hoe is het menselijk brein betrokken bij straftoemeting & aansprakelijkheid? 

Sprekers:

 • Dr. Frank Jonker: forensische neuropsychologie - VU Amsterdam
 • Dr. Anna van Duijvenvoorde (hersenontwikkeling): Psychologie – Universiteit Leiden  

En aansluitend een debat over adolescentenstrafrecht door Mr. Ronny van de Water: Rechter rechtbank Amsterdam & voorstander adolescentenstrafrecht met als opponent een Mystery guest

Prof. dr. Michiel van der Wolf zal dit blok afsluiten - met publieksparticipatie - over toerekeningsvatbaarheid. 

III. Bestraffing en tenuitvoerlegging

Onder leiding van prof. Jeroen ten Voorde (Universiteit Leiden, Strafrecht)

Centrale thema:
N
eurolaw en detentie.
Neurolaw is een relatief jonge discipline, waarin de impact van de neurowetenschappen op het recht, de juridische praktijk en de criminologie wordt onderzocht.

Door de volgende sprekers:

Aansluitend zal er een presentatie zijn over kansen voor neurowetenschappen in tenuitvoerlegging van straffen o.l.v. van prof. Jeroen ten Voorde

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.