Universiteit Leiden

nl en
The Big Leiden Presidential Breakfast USA America elections
Research focus area

Project 4: Geloof in democratie

Het interdisciplinaire netwerk ‘Geloof in democratie’ (GID) onderzoekt de religieuze, soms zelfs totalitaire, aannames achter de democratie. Tevens zoekt het naar de geestelijke grondslagen van een nieuwe legitimiteit: een ander democratisch geloof.

Op 30 oktober 2017 werd het GID-netwerk gelanceerd met een symposium. Sprekers waren Carinne Elion-Valter (EUR) en GID-initiatiefnemers Hans-Martien ten Napel en Timo Slootweg (beiden Universiteit Leiden).

Oproep

De organisatoren roepen onderzoekers uit Leiden en daarbuiten op om zich aan te sluiten bij het netwerk. Een goede gelegenheid hiervoor is het indienen van een paper proposal voor een congres in het najaar van 2018, gevolgd door een gezamenlijke publicatie.

De call for proposals en alle andere informatie is te vinden op de website: www.geloofindemocratie.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie