Universiteit Leiden

nl en

Promoveren

Promovendidecanaat

De faculteit kent een promovendidecanaat dat is belegd bij het E.M. Meijers Instituut.

De promovendidecaan is Mr dr C.E. Smith (Carel).

Tot de taken van de promovendidecaan behoort o.m. het

  • voeren van de start- en exitgesprekken met promovendi
  • bespreken en goedkeuren van het Training and supervision plan
  • voorzitten van de evaluatiegesprekken
  • adviseren over aanstelling en verlenging
  • overleg met promovendi en -vertegenwoordiger
  • mede vormgeven van het promovendibeleid
  • aanspreekpunt zijn bij problemen