Universiteit Leiden

nl en

Promoveren

PhD candidate

De meeste promovendi hebben een aanstelling als PhD candidate. Dat is een aanstelling voor een periode van vier jaar, waarbij niet alleen promotieonderzoek wordt verricht, maar ook onderwijs wordt gevolgd in het kader van de promovendi-opleiding.

Daarnaast hebben de meeste PhD candidates in hun promovendi-opleiding een kleine onderwijstaak (max. 10% van de totale tijd).

Aanstelling

In eerste instantie wordt de PhD candidate voor één jaar benoemd, met uitzicht op een verlenging met drie jaar. Binnen drie maanden na aanstelling stelt de PhD-fellow in overleg met promotor en promovendi-decaan een individueel Training en Supervision Plan (TSP) op. In het TSP wordt het promotietraject op individuele basis vorm gegeven. Daarbij zal onder meer worden bepaald welke cursussen en trainingen t.b.v. het onderzoek gevolgd dienen te worden.

Evaluatiegesprek

Tegen het einde van het eerste jaar vindt het evaluatiegesprek plaats. Daarbij wordt de voortgang van het onderzoek aan de hand van de onderzoeksopzet en een hoofdstuk van het proefschrift of artikel beoordeeld door een commissie bestaande uit promotor, co-promotor, buitenlid en promovendidecaan. Ook het gegeven onderwijs en deelname aan de promovendi-opleiding vormen onderdeel van de beoordeling.

Meer informatie

Meer informatie over promoveren, proefschriften en de promovendi-opleiding is te vinden op de Engelstalige website.

Informatie over de positie van PhD candidates kan worden gevonden op Rules and Policies for PhD candidates (Regels en beleid voor PhD candidates).