Universiteit Leiden

nl en

Promoveren

Soorten promotietrajecten

De faculteit kent verschillende soorten promovendi: aangestelde promovendi en externe promovendi.

Aangestelde promovendi bestaan in twee categorieën:

  • PhD candidates (vroeger assistenten in opleiding of AiO’s genoemd), gefinancierd uit de eerste, tweede of derde geldstroom, met een aanstellingsduur van in beginsel vier jaar en met een onderwijstaak van 10%;
  • PhD-fellows, met een aanstelling van in beginsel zes jaar, en met een onderwijstaak van 30%.

Externe promovendi zijn promovendi zonder onderzoeksaanstelling bij de faculteit. De twee belangrijkste categorieën zijn:

  • de contractpromovendi, die van het land van herkomst een beurs ontvangen voor het voltijds verrichten van promotieonderzoek
  • de buitenpromovendi, die in eigen tijd een proefschrift schrijven onder begeleiding van een promotor aan de faculteit