Universiteit Leiden

nl en

Promoveren

Promoveren is de toekenning respectievelijk verwerving van de academische graad van doctor in een bepaald vak. Om te kunnen promoveren verricht je onafhankelijk en origineel onderzoek onder begeleiding van een promotor en co-promotor. Dat onderzoek duurt meestal 4 jaar bij een voltijdse aanstelling als promovendus. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een proefschrift of dissertatie.

De meeste juridische proefschriften zijn geschreven in de vorm van een boek, maar het kan ook bestaan uit een aantal artikelen die tot een samenhangend geheel zijn samengevoegd. Als de begeleiders de dissertatie hebben goed-gekeurd, wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de promotiecommissie. Indien de promotiecommissie positief oordeelt, volgt de openbare verdediging. Na het uitreiken van de bul mag je je doctor noemen.