Universiteit Leiden

nl en

Staats- en bestuursrecht

Constitutional Design Lab

In The Hague Constitutional Design Lab worden grote evenementen georganiseerd in samenwerking met diverse nationale en internationale partners.

Op 11 november 2016 organiseerden wij samen met de Italian Association for European and Comparative Law de conferentie ‘The Dutch Constitution Beyond 200’, waarbij wij in dialoog met internationale wetenschappers rechtsvergelijkende lessen hebben getrokken uit de rijke en innovatieve Nederlandse constitutionele traditie. Er werden papers gepresenteerd en bediscussieerd over onder meer het Nederlandse system van mensenrechtenbescherming, decentralisatie, constitutionele herziening en over het parlementaire stelsel. De conferentie gaf de kans om zowel het Nederlandse debat over constitutionele vernieuwing te verrijken met rechtsvergelijkende inzichten en om Nederlandse ervaringen te delen met rechtswetenschappers uit het buitenland.

Op 7 december 2016 bezocht Professor Richard Albert (Boston College) The Hague Constitutional Design Labs. Professor Albert is één van de meest prominente auteurs in het veld van constitutional design op dit moment. Albert sprak over de uitdaging van ‘Constitutionele Verandering’ (‘Constitutional Change’). Dit is volgens velen het belangrijkste vraagstuk van constitutional design: aan de ene kant biedt een goede grondwet stabiliteit, aan de andere kant moet een grondwet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden om relevant te blijven. Hoe vinden ontwerpers van grondwetten deze precaire balans? Deze vraag bood het raamwerk voor Albert’s lezing. 

Daarnaast hebben wij op 9 December 2016 een bijeenkomst gehouden over de vraag ‘Zou elke Grondwet een eeuwigheidclausule over de democratische rechtsstaat moeten bevatten?’ (‘Should every written constitution include an eternity clause about constitutional democracy?) Inmiddels hebben 78 landen in de wereld zo’n beveiliging die moet voorkomen dat langs democratische weg de democratische rechtsstaat wordt afgeschaft. De Nederlandse Grondwet heeft zo’n bepaling echter nog niet. Op dit moment kan een tweederde meerderheid in principe elke constitutionele hervorming doorvoeren. Zouden wij de democratische rechtsstaat niet ook moeten ‘vereeuwigen’ in de Grondwet? En hoe dan precies? Zeker in de huidige tijd is deze vraag extra relevant.

Internationale (peer-reviewed) publicatie van de Haagse Constitutional Design Lab, verschenen in het Cambridge Journal of International and Comparative Law.

Voorts organiseerde The Hague Constitutional Design Lab in Maart 2017 samen met Tilburg University en International IDEA een conferentie over Next Generation Constitutional Drafting and Deliberation Tools in het stadhuis van de gemeente Den Haag. Gerenommeerde onderzoekers zoals Professor Tom Ginsburg (University of Chicago) en Professor Zachary Elkins (University of Texas at Austin) kwamen naar Den Haag om de nieuwste technieken in constitutional design met elkaar te bespreken, uit te wisselen en verder te ontwikkelen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie