Universiteit Leiden

nl en

Sociaal recht

Social Justice Expertise Center (SJEC)

De afdeling Sociaal Recht is een samenwerking aangegaan met The Hague Institute for Global Justice. Gezamenlijk hebben zij het Social Justice Expertise Center (SJEC) opgezet.

Het Center is bedoeld om studies te doen naar en advies te geven over fundamentele arbeidsrechten, zoals vrijheid van organisatie, recht op collectief onderhandelen, verbod van dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie en het recht op een veilige werkplek.

SJEC is opgezet door en staat onder leiding van prof. Paul F. van der Heijden.

Onlangs bracht SJEC zijn eerste advies uit.