Universiteit Leiden

nl en

Sociaal recht

European Labour Law Network

Dit onderzoek betreft een netwerk van arbeidsrecht Specialisten in de EU. De groeiende internationalisering van de economische en de arbeidsmarkt, hebben een grote invloed op de wetgeving en onderzoek van het arbeidsrecht. Met name binnen de Europese Unie is het arbeidsrecht aan constante ontwikkeling onderhevig.

In 2005 hebben de arbeidsrechtprofessoren Guus Heerma van Voss(Universiteit Leiden) en Bernd Waas (Goethe Universiteit Frankfurt/Duitsland) een netwerk opgericht van specialisten op het gebied van arbeidsrecht, waarin alle landen van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn.  Dit netwerk heet het European Labour Law Network.  

Als eerste heeft het ELLN een studiegroep opgericht om een zgn. Restatement van Europees Arbeidsrecht op te zetten, d.w.z. de doelstelling van de studiegroep is om gemeenschappelijke principes en een referentiekader binnen het arbeidsrecht te ontwikkelen.  De studiegroep bestaat op dit moment uit 30 leden (arbeidsrechtdeskundigen uit alle lidstaten, incl. Liechtenstein, Noorwegen en IJsland uit de landen van de Europese Economische Ruimte. De studiegroep werkt geheel onafhankelijk en in wetenschappelijke vrijheid. De studiegroep wordt bijgestaan door een Raad van Advies, waarin arbeidsrechtspecialisten van buiten de Europese Unie zitting hebben.  

In 2008 is een tweede project aan het ELLN toegevoegd. Er is een contract ondertekend met de Europese Commissie (Directoraat Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen) om als netwerk verslag te doen over de ontwikkelingen op het gebied van individueel en collectief arbeidsrecht. Dit gebeurt in de vorm van het schrijven van maandelijkse Flash Reports per deelnemend land, het beantwoorden van specifieke vragen van de Europese Commissie, het schrijven van een jaarlijks Thematisch Rapport en het organiseren van een jaarlijks terugkerend juridisch congres. Alle 27 landen uit de EU nemen hieraan deel, evenals Liechtenstein, Noorwegen en IJsland als landen uit de Europese Economische Ruimte.
Op deze website valt veel actuele informatie te vinden over het Europese arbeidsrecht en de toepassing ervan in de lidstaten.

Nieuwsarchief

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.