Universiteit Leiden

nl en

Sociaal recht

Decent work

Decent work bij de afdeling Sociaal recht in Leiden behelst het volgende:

decent work

Van der Heijden Leerstoel Sociale Rechtvaardigheid

Bij zijn afscheid als Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur in 2013 heeft professor Paul van der Heijden een geschenk gekregen van de Leidse faculteiten: een wisselleerstoel Sociale Rechtvaardigheid, jaarlijks te bekleden door een vooraanstaande expert op dit gebied.

Deze leerstoel bevindt zich op het vakgebied van prof  Van der Heijden, het internationaal arbeidsrecht, en refereert aan zijn jarenlange intensieve betrokkenheid bij de International Labour Organisation, de ILO, een onderdeel van de Verenigde Naties.  Van der Heijden was gedurende 15 jaar voorzitter van  de vaste ILO “Committee on Freedom of Association” en als zodanig zeer betrokken bij de handhaving van de internationale fundamentele arbeidsrechten. Het gaat hier om vrijheid van vakorganisatie, verbod van dwangarbeid, kinderarbeid, discriminatie en veiligheid op de werkplek.

De leerstoelhouder Sociale Rechtvaardigheid houdt gebruikelijk in oktober een lezing/oratie, de sociale rechtvaardigheidslezing.

ILaRC, International Labor Rights Case Law Journal

This is a Journal about Fundamental Labour Rights as formulated by the ILO in 1998: Freedom of Association and Collective Bargaining, Freedom from Cild Labour, Forced Labour and Discrimination at work, and Health and Safety at the workplace.

The Journal is published 3x per year, see Brill.com/ilarc, founding-editor-in-chief: prof Paul van der Heijden

Private Enforcement of Fundamental Labour Rights

ILO 100

Op 7 februari 2019 werd in Leiden het 100-jarig bestaan van de International Labour Organisation gevierd. Deze feestelijke gelegenheid werd georganiseerd door de universiteit Leiden in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het centrale thema deze dag was “Future of Work”, en wat de mogelijke gevolgen zijn van de veranderende wereld van werk voor de IAO en haar toezichtsystemen. Verschillende sprekers heben op deze dag hun visie op dit onderwerp gegeven. Om u alvast te verdiepen in dit onderwerp, kunt u de volgende artikelen  inzien.

Dissertation

Under supervision of prof. Paul van der Heijden dr. Fred van Haasteren wrote a dissertation "Decent Flexibility", The Influence of ILO Convention 181 and Legislation on Temporary Work Agencies.

Fundamental Labour Rights

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.