Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Immigratierecht

Onderzoek

Het Instituut voor Immigratierecht houdt zich op verschillende niveaus bezig met onderzoek.

Allereerst is er sprake van fundamenteel onderzoek in de vorm van medewerkers die een proefschrift schrijven op het terrein van immigratierecht. Daarnaast wordt ook toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht. Veelal is dit contractonderzoek dat wordt verricht voor nationale of internationale opdrachtgevers. Het Instituut probeert in haar onderzoek actuele rechtsvragen op het terrein van het immigratierecht te onderzoeken en daarin mede te betrekken het spanningsveld tussen theorie en praktijk.