Universiteit Leiden

nl en

Internationaal Privaatrecht

Onderzoek

Het onderzoek dat binnen de sectie IPR wordt verricht, bestrijkt het internationaal privaatrecht, waarbij is gekozen voor een focus op de grondslagen van het formele internationaal privaatrecht.

Formeel internationaal privaatrecht betreft vraagstukken zoals de internationale bevoegdheid van de rechter, en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van buitenlandse rechters. Het is een rechtsgebied met vele bronnen: verdragen, Europese regelingen en Nederlandse wetgeving. Het is binnen het privaatrecht ook een van de terreinen waar Europese unificatie al lange tijd gaande is, en ook vergevorderd is. In het onderzoek wordt gestreefd naar een focus op de grondslagen van het formele IPR. Daarmee kan onder meer de coherentie van het Europese en het Nederlandse IPR worden onderzocht. Deze onderzoeksfocus sluit daarom ook nauw aan bij het onderzoeksprogramma van het Instituut voor Privaatrecht, ‘Coherent Privaatrecht’. Het onderzoek naar de grondslagen van het formele IPR is interdisciplinair want verweven met een aantal andere rechtsgebieden zoals het procesrecht, het internationaal publiekrecht en de rechtsvergelijking. Daarnaast zal het onderzoek zich ook kunnen richten op de samenhang tussen (beginselen van) formeel en materieel IPR (conflictenrecht)  en op de samenhang met eenvormig privaatrecht c.q. procesrecht. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.