Universiteit Leiden

nl en

Encyclopedie van de rechtswetenschap

Bachelorvakken en bachelorscriptie

De afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap verzorgt in het eerstejaars rechtenonderwijs in totaal drie vakken: (1) Inleiding recht, (2) Grondslagen van het recht en (3) Methoden en technieken van de rechtswetenschap.

Encyclopedie van de rechtswetenschap bestaat met andere woorden uit drie onderdelen of drie deelvakken die we kort kunnen typeren aan de hand van drie aanduidingen: recht, rechtvaardigheid en juridische kennis.

In het vak Inleiding Recht

Bij het eerste vak Inleiding recht (coördinator Mr. dr. A.J. Kwak), aangeboden in het eerste semester, gaat het om een inleiding in het positieve recht. In zeven weken worden na een korte inleiding over de aard van de rechtswetenschap de verschillende rechtsgebieden getypeerd: staatsrecht, strafrecht, privaatrecht en internationaal publiekrecht. Het gaat hier om een kennismaking met wat juristen noemen het positieve recht. Bij dit vak worden studenten ook getraind in het schrijven van een juridisch pleidooi ofwel het oplossen van een juridische casus.

In het vak Grondslagen van het recht

Bij het tweede vak Grondslagen van het recht (coördinator Mr. dr. G. Molier), aangeboden in het tweede semester, gaat het om een bezinning op de grondslagen van de rechtsorde. Hier worden de meer normatieve vragen van de rechtswetenschap behandeld, zoals de betekenis van het contract, de aard van democratie en rechtsstaat, de scheiding van kerk en staat en constitutionele toetsing.

In het vak Methoden & technieken van de rechtswetenschap

Bij het derde vak Methoden & technieken van de rechtswetenschap (coördinator Mr. dr. B.R. Rijpkema), ook aangeboden in het tweede semester, gaat het om methodische vragen rond recht en rechtswetenschap. Het centrale probleem is hier: hoe komen we aan betrouwbare kennis in het recht? Drie onderwerpen (telkens twee weken) worden behandeld: (1) de aard van wetenschappelijke kennis in zijn algemeenheid, (2) de aard van juridische kennis in het bijzonder, (3) betrouwbaarheid en bewijs. Daarnaast worden basistechnieken van de juridische schrijfvaardigheid en juridische argumentatie geoefend met studenten.

Bachelorscripties

Coördinator van de bachelorscripties is Dr. T.J.M. Slootweg.

Voor meer informatie over het schrijven van een bachelor- of masterscriptie bij Paul Cliteur, raadpleeg het hiernaast vermelde studiemateriaal.