Universiteit Leiden

nl en

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie

Minor Internetrecht

Bachelorstudenten kunnen de minor Internetrecht volgen. Dit is een vakkenpakket van 30 ECTS. Alle vakken kunnen ook los gevolgd worden.

Samenstelling vakken

Het volledige pakket bestaat uit:

NB: Voor rechtenstudenten is het vak Inleiding Recht reeds onderdeel van het reguliere programma. Om als rechtenstudent het minorcertificaat t.w.v. 30 EC te kunnen behalen, is door de examencommissie het vak Cyber Law (semester 1, blok 2) als vervangend vak voorgeschreven.

Zie de studiegids voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.