Universiteit Leiden

nl en

Economie

Zelfstudie elementaire wis- en rekenkunde

In de cursussen van de Afdeling Economie (collegestof en opgaven) wordt enige elementaie wis- en rekenkundigde technieken bekend verondersteld (het lezen van grafieken, het tekenen van rechte lijnen, het oplossen van een stelsel van lineaire vergelijkingen).

Om deze kennis - zonodig - op te frissen kunt u een Inleiding Elementaire Wis- en Rekenkunde downloaden.