Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Leerstoel Insolventierecht

De leerstoel 'Insolventierecht' binnen de afdeling Bedrijfswetenschappen is eveneens gericht op onderzoek naar reorganisatie en insolventie, maar dan vanuit juridisch perspectief.

Het insolventierecht bestrijkt het terrein van het recht dat betrekking heeft op enerzijds de procedurele kaders bij individuen en rechtspersonen in financiële moeilijkheden en anderzijds de inhoudelijke beoordeling van de rechtspositie van de schuldenaar en zijn schuldeisers.

De rol van de leerstoel Insolventierecht binnen de afdeling Bedrijfswetenschappen is om een verbinding te leggen tussen de strikt juridische component (bijvoorbeeld bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid) en de bedrijfsmatige aspecten (bijvoorbeeld mismanagement).

Het onderzoek streeft ernaar om met gebruikmaking van sociaalwetenschappelijke methoden juridisch-dogmatische vraagstukken bij financiële moeilijkheden te beantwoorden, zodoende om beter inzicht te krijgen in de effectiviteit en efficiëntie van de verschillende insolventieprocedures. Hierdoor is het onderzoek praktijkgericht zonder overigens fundamentele en existentiële vragen op dit gebied te schuwen: wat zijn doel en functie van de insolventieprocedures? Waarom zijn hierbij curatoren en bewindvoerders nodig? Waarom zou een bestuurder aansprakelijk moeten zijn voor een tekort? Werkt bestuurdersaansprakelijkheid gedragsverbeterend of  juist -verslechterend? Is het efficiënt om de curator uit de boedel te laten betalen of is een andere financieringsopzet gewenst etc. etc.?

Door de verbinding van de leerstoelhouder met de afdeling Ondernemingsrecht biedt de leerstoel samen met de leerstoel ‘Turnaround management’ een ideaal onderdeel van de afdeling Bedrijfswetenschappen in het onderzoek naar bedrijven in moeilijkheden en de mogelijkheden om die, met zo min mogelijk schade, tot hetzij een gezonde onderneming terug te brengen, hetzij tot een efficiënte afwikkeling en vereffening te kunnen overgaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.