Universiteit Leiden

nl en

Center for Entrepreneurship and Innovation

Voor wie

Het centrum ondersteunt startups en faciliteert bestaande ondernemingen met innovaties door middel van bijvoorbeeld “innovation labs”. Ook is er de “legal tech” denktank waarin ondernemers en wetenschappers brainstormen over de huidige praktijk en toekomstige ontwikkelingen..

Studenten

De missie van het Centrum Ondernemerschap en Innovatie is het ondersteunen van Leidse rechtenstudenten in het aanleren van een ondernemende houding en uit te groeien tot innovatief ingestelde  juridische professionals. Het centrum ondersteunt daarom ook  studenten die willen werken aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het omgaan met de grote uitdagingen in de juridische dienstverlening. Dit gebeurt door middel van stages in het centrum zelf en het koppelen van studenten aan bijvoorbeeld startups. Ook is er natuurlijk ruimte voor eigen innovaties.

Startups en bestaande ondernemingen

Doel van het centrum is het stimuleren van ondernemerschap onder juristen. Concreet houdt dat in - het coachen van startups die een idee hebben voor juridische dienstverlening  in “legal tech” of in de vernieuwing van bedrijfsmodellen. Bedrijven in de juridische dienstverlening maken gebruik van de input van onze medewerkers door middel van denkkracht, samenwerkingen en/of stages. Met onze expertise in de ondernemende kant van de juridische dienstverlening kunnen wij deze startups goed begeleiden maar ook bestaande ondernemingen helpen met de invoer van bepaalde innovaties.

Advocaten- en notariskantoren

In onze visie staan de business modellen van advocaten- en notariskantoren heden ten dage onder druk. Belangrijke delen van de dienstverlening zullen in de toekomst naar verwachting vervangen worden door technologie. Wij geven deze kantoren handvatten om aan te haken bij de grote ontwikkelingen in de bedrijfstak. Dit doen we onder andere door middel van ondersteuning bij innovaties. Hierbij spelen nieuwe manieren van geld verdienen, nieuwe strategieën, marketing en marktonderzoek een rol. En natuurlijk “legal tech”.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van de juridische dienstverlening en “legal tech”? Neem dan contact op via entrepreneurship@law.leidenuniv.nl