Logo Universiteit Leiden.

nl en

25 januari: een nieuw jaar, nieuwe lezingen Recht en Tragedie

Op 25 januari om 18.00 vindt in een nieuw kalenderjaar weer een nieuwe lezing Recht en Tragedie plaats. Michiel Leezenberg (UVA) zet na de vakantie de lezingenreeks voort met een bijdrage over de verhalen van Oedipus en Antigone. Toegang is vrij, dus wees welkom!

Dr. M.M. Lezenberg, als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, zal een lezing verzorgen over de verhalen van Oedipus en Antigone in verhouding tot het recht. De lezing is vrij toegankelijk, dus wees welkom om te komen luisteren!

Het onderwerp van die vrijdag: Wet, tiran, en politiek: Sophocles' Thebaanse spelen opnieuw bekeken

Sophocles' Thebaanse tragedies, waaronder de Oedipus Tyrannus en de Antigone, behoren tot de beroemdste voorbeelden van de klassieke Griekse tragedie; maar waar gaan deze spelen precies over? De Oedipus lijkt te gaan over de tragische gevolgen van zelfkennis, of over de vraag of de goden wel rechtvaardig zijn, en de Antigone over de confrontatie tussen eeuwige morele wetten en het tirannieke gedrag van een heerser. Maar zulkelezingen komen in een ander daglicht te staan wanneer we kijken naar de feitelijke praktijken van recht en politiek in klassiek Athene. Het idee van een geïnstitutionaliseerde en op gecodificeerde wetten gebaseerde rechtspraak, als losstaand van de politiek (ofwel het bestuur van de polis), was in deze tijd nog niet gevestigd, laat staan onomstreden. In mijn lezing zal ik daarom enkele aspecten van beide tragedies bespreken in het licht van de geschiedenis van het antiek-Griekse recht. In dat licht bezien verdient met name de rol van Oedipus als tyrannos, ofwel een niet-erfelijke heerser, heroverweging. Maar ook Antigone, een minderjarige vrouw die in de Atheense democratie niet het recht zou hebben om in het openbaar te spreken, blijkt een fundamentele uitdaging of bedreiging voor wat men in klassiek Athene onder rechtspraak en politiek verstond.

Aanvangstijd is om 18.00 in zaal 1A44 (de Lorentzzaal) van het Kamerlingh Onnes Gebouw. De lezing zal ongeveer één à anderhalf uur duren. Daarna is er gelegenheid tot het drinken van een borrel. De lezing is vrij en onafhankelijk van de andere lezingen bij te wonen. Het is niet nodig tevoren de tragedies te hebben bestudeerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie