Logo Universiteit Leiden.

nl en

Recht en Literatuur

Recht en Literatuur (R&L) organiseert gedurende elk collegejaar lezingen over bekende en minder bekende literaire werken. In de lezingen worden deze kunstwerken op filosofische wijze in verband gebracht met de theorie en de praktijk van het recht. Recht en Literatuur wil vanuit de literatuur tot fundamentele rechtsfilosofische reflectie komen. De doelstelling is om meer academische verdieping te bieden naast de reguliere studie. Recht en Literatuur staat open voor een ieder die geïnteresseerd is. Recht en Literatuur organiseert deze lezingen vanuit de overtuiging dat kunst, literatuur en filosofie een helder licht kunnen werpen op de werkelijkheid. Zij kunnen van constitutieve betekenis zijn voor een levende moraliteit, een scherp oordeelsvermogen en een waarachtige rechtsvinding.

Recht en Literatuur is een initiatief dat is ontstaan na het keuzevak ‘Recht en Literatuur’ aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Een keuzevak dat oorspronkelijk is opgezet en gegeven door Prof. mr. J.H. (Hans) Nieuwenhuis.

Timo Slootweg (UD Rechtsfilosofie UL), Claudia Bouteligier (UD Rechtstheorie EUR) en Gideon de Jong (masterstudent) verzorgen het platform en netwerk Recht en Literatuur. Recht en Literatuur vormt een interuniversitair en interfacultair netwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in de betekenis van literatuur voor het recht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie