Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderzoek: Digitaal communiceren en online les

Er is in korte tijd veel veranderd in de manier waarop we contact met elkaar hebben. Door de coronamaatregelen communiceren we veel meer digitaal met familie, vrienden en collega's. Dat is voor iedereen wennen, voor sommigen is het geen probleem, voor anderen kan dit grote uitdagingen opleveren. Hoe ervaren jongeren dit eigenlijk? En hoe is dit voor kinderen of jongeren met angststoornissen?

Help ons inzicht te krijgen in hoe (digitale) communicatie onder jongeren gaat

De Universiteit Leiden is gestart met een online onderzoek naar het gebruik van digitale communicatie onder jongeren.

Het is niet meer mogelijk aan het onderzoek deel te nemen. In ieder geval hartelijk dank voor uw interesse!


Onder de deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld, worden 6 gadgets verloot: 1 JBL noise canceling headset, 2 Trust Urban Primo powerbanks en 3 ministatieven met smartphonehouder. 

Help ons inzicht te krijgen in hoe (digitale) communicatie gaat

We zijn op zoek naar kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar, met én zonder sociale angststoornis en/of selectief mutisme, die willen helpen om inzicht te krijgen in hoe (digitale) communicatie tussen familie, vrienden en school nu gaat en hoe zij zich hier bij voelen.

Voor kinderen en jongeren met sociale angststoornissen en/of selectief mutisme kan het gemakkelijker of juist veel moeilijker zijn om online of via digitale middelen te communiceren. Toch verwachten we dat we dat in de toekomst meer en meer zullen moeten doen. Wat betekent dit voor kinderen en jongeren? Hebben ze voorkeuren voor bepaalde communicatie middelen of specifieke moeite met andere? Is het gemak waarmee kinderen deze middelen gebruiken van invloed op de ervaren eenzaamheid?

Inkijkexemplaren

Hieronder vindt u vier inkijkexemplaren. De inhoud van deze downloads vindt u bovendien hieronder als meest gestelde vragen gepubliceerd:

Meest gestelde vragen over het onderzoek

We zijn benieuwd hoe jongeren het vinden om online les te krijgen en digitale communicatie te gebruiken. Welke communicatiemiddelen gebruiken ze graag en welke niet? We zijn ook benieuwd hoe jongeren zich voelen als ze deze communicatiemiddelen gebruiken.

Sommige jongeren hebben een angststoornis en durven bijvoorbeeld niet te praten met anderen of durven soms niet naar school te gaan. Hoe is het voor hen? Maakt communicatie via videobellen of chat het makkelijker of moeilijker? Om dat te onderzoeken willen we onze vragen stellen aan jongeren die een sociale angststoornis hebben of selectief mutisme (dan durf je niet te praten met sommige anderen) en ook aan jongeren die juist geen angststoornis hebben.

Kinderen en jongeren met een sociale angststoornis en/of selectief mutisme en alle kinderen en jongeren zonder een psychiatrische stoornis kunnen meedoen.

Kinderen en jongeren kunnen meedoen als ze tussen de 10-18 jaar zijn.

Ook aan u worden enkele vragen gesteld, nadat u toestemming heeft gegeven met het onderzoek mee te doen.

Nadat u toestemming heeft gegeven, ontvangt u binnen enkele momenten, een e-mail met hierin twee hyperlinks*. De ene link is voor u en leidt naar een korte vragenlijst (± 5 minuten). We vragen u naar enkele achtergrondgegevens en het spreekgedrag van uw kind. De andere hyperlink is bedoeld voor uw zoon/dochter.

In de vragenlijst voor uw zoon/dochter (± 25 minuten) vragen we naar het gebruik van digitale communicatie, over zijn/haar gevoelens en over dingen die ze spannend, moeilijk of juist leuk vinden aan digitale communicatie. We vragen hoe ze over het algemeen met problemen omgaan.

* Wij kunnen uw antwoorden (onderzoeksgegevens) alleen gebruiken voor ons onderzoek als u beiden de vragenlijst volledig heeft ingevuld.

 

De vragenlijsten kunt u invullen op een computer of tablet. Als vragen voor jonge kinderen moeilijk zijn, kunnen ouders helpen door de vragen toe te lichten.

Als dank voor het meedoen, verloten we onder de kinderen en jongeren die de vragenlijst helemaal heeft ingevuld, een paar mooie gadgets. 

In de vragenlijst voor u en uw zoon/dochter vragen wij geen persoonsgegevens, zoals naam of geboortedatum. Dat betekent dat we later niet kunnen zien wie de antwoorden heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst is dus helemaal anoniem.

Uw e-mailadres wordt niet bij de ingevulde gegevens bewaard, zodat anonimiteit en privacy gewaarborgd blijven.

Wij vragen aan u of uw zoon/dochter mee mag doen. U kunt toestemming geven door het toestemmingformulier in te vullen. U ondertekent dit met uw naam en e-mailadres. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te bedanken voor deelname en om eventueel door te geven dat uw kind een prijs heeft gewonnen met  de deelname.

Als uw zoon of dochter 12 jaar of ouder is, wordt hij/zij ook om toestemming gevraagd. 

Uiteraard mag u of uw zoon of dochter op elk moment stoppen met deelname aan het onderzoek. De vragenlijst kan dan gewoon afgesloten worden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Nikki Nibbering MSc.

U kunt ons bellen op 071 - 527 49 53 of een e-mail sturen naar n.nibbering@fsw.leidenuniv.nl

Als u liever iemand wilt spreken die niet bij het onderzoek hoort, bijvoorbeeld als u een klacht heeft, dan kunt u dr. Marianne van Dijken bellen of e-mailen: 071-527 5346 of mdijken@fsw.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.