Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderzoek naar selectief mutisme

De Universiteit Leiden doet onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen met een specifieke angststoornis, namelijk selectief mutisme. De meeste kinderen lukt het om taal te gebruiken om hun emoties te uiten maar sommige kinderen durven in bepaalde situaties helemaal niet te praten. Deze groep kinderen heeft selectief mutisme. Ze spreken in enkele situaties (meestal thuis) heel goed, maar in andere situaties (vaak op school) consequent niet. Ze blokkeren en het ‘niet praten’ lijkt onbewust hun manier te zijn om met spanning in sociale situaties om te gaan.

Doe mee aan Project Omilía!

Als we meer weten over de oorzaken van het zwijgen van kinderen met selectief mutisme en de manier waarop ze op verschillende situaties reageren, kunnen we de behandeling van selectief mutisme verfijnen. 

Project Omilía is op zoek naar kinderen tussen 4 en 8 jaar met én zonder een diagnose selectief mutisme.

Hoe gaat het onderzoek te werk?

Als u meedoet aan het onderzoek, komen we bij u thuis zodat uw kind in zijn/haar eigen omgeving verschillende taken en spelactiviteiten kan doen. U bent bij alle activiteiten aanwezig en we vragen u ook om een aantal vragenlijsten in te vullen op een tablet.

Om u en uw kind niet te veel te belasten zijn de onderzoeksactiviteiten (2 x 100 minuten) over de ochtend en de middag verdeeld, met daartussen een grote lunchpauze (alleen u en uw kind). Wij kunnen ons voorstellen dat zo’n onderzoeksdag bij u thuis best intensief klinkt, maar wij nemen graag ruim de tijd voor pauzes, eten en spelen. Op basis van ervaringen in voorgaand onderzoek verwachten we dat de meeste kinderen het een beetje spannend, maar ook leuk zullen vinden om aan het onderzoek deel te nemen. U kunt aangeven welke datum voor u en uw kind het beste uitkomt. Het is mogelijk om u en uw kind doordeweeks of in het weekend te bezoeken.

Omdat wij graag willen weten of de emotieregulatie van de kinderen met Selectief mutisme verandert wanneer zij in meer situaties durven spreken, bijvoorbeeld als resultaat van therapie, willen wij u en uw kind na één jaar nogmaals kort bezoeken. Kinderen zonder Selectief mutisme worden niet na één jaar nogmaals bezocht.

Deze website maakt gebruik van cookies.