Logo Universiteit Leiden.

nl en

Updates online onderwijs

Vanwege het coronavirus biedt de Universiteit Leiden het onderwijs grotendeels online aan. Per opleiding wordt gekeken welke onderwijsonderdelen ook op locatie gegeven kunnen worden. 

Gevolgen voor het PRE-College

Sommige delen van het PRE-onderwijs worden op dit moment fysiek gegeven, andere delen online. Dankzij speciale onderwijssoftware (Kultura Live Rooms) zijn PRE-studenten in staat ook vanuit huis hun colleges bij te wonen, wanneer dat nodig is. Een voorbeeld van zo’n online sessie vind je hier. Inhoudelijk is het programma onveranderd gebleven.

Voorzieningen

Zowel huidige als toekomstige PRE-studenten kunnen gebruik maken van faciliteiten van de Universiteit Leiden zoals studieplekken en universitaire bibliotheekdiensten. Meer informatie over de voorzieningen in tijden van corona vind je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.