Logo Universiteit Leiden.

nl en

Religiewetenschappen

De Islamitische Staat, christelijke aanslagen op abortusinstellingen, de radicale Kach-beweging in Israël, Moslims en Hindoes in India: religies lijken garant te staan voor geweld. Toch hebben diezelfde religies ook krachtige tradities van geweldloosheid voortgebracht. Jezus verbood zijn discipelen het zwaard op te nemen tegen de Romeinen, Gandhi predikte geweldloos verzet tegen de Engelse overheersers van India, joodse apocalyptische tradities namen een radicaal-afwachtende houding aan bij de komst van de Messias en het Godsrijk, en islamitische soefi’s waren vredelievend als geen ander.

Religie… tussen geweld en geweldloosheid

Vergelijkend onderzoek naar geweld wordt vaak bemoeilijkt door de dominante westerse opvatting dat geweld het monopolie van de nationale staat is. Dat leidt ertoe dat gewelddadig handelen bijna altijd beschouwd wordt als zinloos. De algemene opvatting is dan ook dat geweld geen enkel doel dient, gezien wordt als irrationeel, en uiteraard onbeschaafd en primitief is. Het gebruik van deze kwalificaties is een middel om macht uit te oefenen en daarmee zijn (meestal politieke) belangen gemoeid. Hoe kan het dat vanuit eenzelfde religie mensen zich zo totaal tegengesteld manifesteren? In een reeks afzonderlijke colleges gaan wetenschappers die onderzoek doen binnen uiteenlopende religieuze tradities, in op deze vraag.

Maatschappelijke relevantie

Religiewetenschap is een interdisciplinair vakgebied dat het verschijnsel religie in breed verband bestudeert. Godsdienstwetenschap probeert religie in samenhang met uiteenlopende menselijke uitingsvormen te onderzoeken zoals taal, rite, mythe, wereldbeeld, ethiek, traditie, spiritualiteit en mystiek.

Globale indeling van de colleges

Drie woensdagmiddagen tussen 24 januari en 7 februari, 13.00-15.00 uur
24 januari, 31 januari, 7 februari
Vier vrijdagmiddagen tussen 16 februari en 16 maart, 13.00-15.00 uur
16 februari, 23 februari, 9 maart, 16 maart

Excursie: vrijdag 23 maart, van 10.00-17.00 

 

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Wanneer je deelneemt aan het achtweekse programma in Leiden bedraagt de eventueel door de school te erkennen studielast  25 uur. Daarnaast is er ook nog een excursie naar het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

Motivatiebrief
Motivatiebrief of essay geven blijk van interesse in het functioneren van religie in geschiedenis en de moderne samenleving en van voldoende motivatie om de soms ingewikkelde teksten in Nederlands of Engels in het kader van dit college te bestuderen en daarmee actief aan dit college deel te willen nemen.  

Toelating
Er zijn maximaal 25 beschikbare plaatsen.

Aanmelden

De deadline voor het aanmelden voor deze module is 6 november 2017.

Contactpersoon

dhr.dr. C. Williams

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie