Logo Universiteit Leiden.

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Geneesmiddelen, wat zijn dat eigenlijk voor stoffen? En hoe komt het dat de ene stof de bloeddruk verlaagt, de andere een pijnstiller is of tegen kanker wordt gebruikt? Waarom kun je het ene geneesmiddel gewoon via een tabletje inslikken en moet het andere door middel van een injectie worden ingespoten? Hoe komt het dat geneesmiddelen ook bijwerkingen hebben en dat sommige verslavend kunnen zijn?

Hoe werkt een geneesmiddel?

In dit PRE-classprogramma zal antwoord worden gegeven op deze en andere vragen. Onderzoek met geneesmiddelen is heel uitdagend en er is nog ontzettend veel nieuws te ontdekken. Er zijn al heel veel geneesmiddelen beschikbaar en die werken vaak ook goed, maar toch zijn er nog veel ziektes die niet of onvoldoende met een geneesmiddel te behandelen zijn. Dat komt omdat we vaak de ziekteoorzaak niet goed kennen en ons dan moeten beperken tot symptoombestrijding, denk bijvoorbeeld aan pijn.

We zullen aandacht besteden aan het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen en vervolgens hoe vastgesteld wordt of het geneesmiddel ook werkelijk effectief en veilig is (of misschien toxisch). Eerst in celsystemen en bij proefdieren, en daarna bij de gezonde en zieke mens. Hiervoor brengen we ook een bezoek aan het Centre for Human Drug Research (CHDR). We kijken dus hoe de werking van een geneesmiddel wordt onderzocht en hoe eventuele ongewenste werkingen in een vroeg stadium kunnen worden opgemerkt. Daarnaast volgen we de stof op z’n weg door het lichaam; we bestuderen dan de vraag wat het lichaam met de stof doet. Sommige stoffen worden niet uit het maagdarmkanaal opgenomen en moeten dan bijvoorbeeld per injectie worden toegediend (denk aan insuline bij patiënten met suikerziekte). Bij het ontwikkelen is het dus ook altijd de vraag wat de beste toedieningsvorm is.

Globale indeling van de colleges

De colleges vinden plaats op de volgende maandagen van 15.00 tot 17.00 uur: 7 januari, 14 januari, 21 januari, 28 januari, 4 februari, 11 februari, 4 maart, 11 maart, 18 maart.  Bovendien zullen we ook een aantal keer op excursie gaan, waarbij we rondgeleid zullen worden door het Gorlaeus, de onderzoeksfaciliteiten van het LACDR, en het CHDR.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in zaal DM0.13, in het Gorlaeus. Je kan het gebouw via de loopbrug betreden. Bekijk de routebeschrijving voor nadere informatie!

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Wanneer je deelneemt aan het PRE-programma bedraagt de eventueel door de school te erkennen studielast 32 uur.

Motivatiebrief
Schrijf een korte brief van ongeveer 300 woorden waarin je iets over jezelf vertelt en uitlegt waarom je graag mee wilt doen aan dit programma en wat je interesseert aan geneesmiddelenonderzoek. Deze collegereeks is nadrukkelijk bedoeld voor geïnteresseerden in de ontwikkeling van medicijnen en niet voor mensen die geneeskunde willen studeren. Geef in je motivatiebrief je cijfergemiddelde aan van het meegestuurde rapport.

Toelating
Er is een maximum aantal van 24 deelnemers aan dit programma. De doelgroep bestaat uit 5- en 6-vwo leerlingen met één van de profielen “Natuur & Techniek” of “Natuur & Gezondheid”.  Hierbij dient het cijfergemiddelde (exclusief LO) > 7 te zijn. Toelating vindt plaats door selectie, bij gelijke geschiktheid zal er geloot worden welke leerlingen mogen deelnemen aan het programma.

Contactpersoon

Mw. Dr. A.E.M. Klomp

Aanmelden

De aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn gesloten. Na de zomervakantie kun je je weer aanmelden voor de PRE-Classes van 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie