Universiteit Leiden

nl en

Steun ons

Bijdragen van derden zijn door de eeuwen heen voor de universiteit onmisbaar geweest om de kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs op hoog niveau te houden.

Diverse manieren

De Universiteit Leiden is dankbaar voor de steun die ze krijgt. We hopen ook in de toekomst een beroep te mogen doen op iedereen die ons een warm hart toedraagt. Er zijn diverse manieren waarop u als alumnus of als anderszins betrokkene de Universiteit Leiden kunt steunen. Door uw netwerk open te stellen, stages of vacatures te delen, jonge alumni te coachen of de universiteit financieel te ondersteunen. U kunt ook helpen als vrijwilliger, of door als organisatie samen te werken met de universiteit. 

Financiële steun voor onderwijs, onderzoek en projecten

U kunt de Universiteit Leiden financieel steunen door te doneren aan een van onze fondsen of door te geven aan een van onze crowdfundingsacties

Doordat de universiteit en onze fondsen de ANBI-status hebben, wordt uw gift niet belast en gaat zij volledig naar het door u te bepalen doel. Daarnaast kunt u het bedrag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U kunt de Universiteit Leiden ook in uw testament opnemen. De universiteit is vrijgesteld van erfbelasting over verkrijgingen uit testamentaire bepalingen.

Samenwerking met bedrijfsleven

Wilt u als bedrijf met de Universiteit Leiden samenwerken? Neem dan contact op met Luris: het expertisecentrum van de Universiteit Leiden dat strategische allianties vormt met industriële en andere maatschappelijke relevante partners.

Meer weten?

Lees hoe u ons kunt steunen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie