Universiteit Leiden

nl en

In de regio

Regionale samenwerkingsverbanden.

Economie071

De Economische Agenda Leidse regio is een samenwerking van zes gemeenten, koepels van ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Uitvoering van de agenda is ondergebracht bij Stichting Economie071. Er wordt gewerkt aan zeven concrete projecten. Deze zijn gericht op het verbeteren van het investeringsklimaat in de regio ten gunste van werkgelegenheid.

Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken op tal van gebieden samen in onderwijs, onderzoek en valorisatie. In de Strategische Alliantie Leiden-Delft Erasmus, gevormd in 2012, bouwen de drie universiteiten deze samenwerking verder uit en intensiveren ze de bestaande samenwerking. Een voorbeeld van al bestaande succesvolle samenwerking tussen de drie partners is Medical Delta. Op het gebied van honours classes en honours programmes verkennen de universiteiten hoe de samenwerking kan worden versterkt.

Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

Medical Delta

Medical Delta is het Delfts-Leids-Rotterdamse consortium voor innovatie in gezondheid en medische technologie. Partners hierin zijn niet alleen de universiteiten en hun Medische Centra in Leiden, Delft en Rotterdam, maar ook Science Parks, incubatoren, bedrijven en lokale en regionale overheden. Medical Delta is door de EU erkend als Region of Knowledge en maakt deel uit van het prestigieuze Europese consortium HealthTIES.

Medical Delta

Leids Universitair Medisch Centrum

Samen met TNO zijn de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) betrokken bij het Centre for Medical Systems Biology. Samen met de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit en hun Medische Centra. In 2003 is een aanzet gegeven tot formele samenwerking op het gebied van tissue remodeling (waaronder stamcelonderzoek), ICZ (informatie- en communicatietechnologie in de zorg) en Public Health.

Het LUMC vormt sinds 2006 een alliantie met het Bronovo-ziekenhuis in Rotterdam. De alliantie is een voortvloeisel uit de jarenlange samenwerking tussen beide ziekenhuizen. Het schaalvoordeel maakt betere patiĆ«ntenzorg mogelijk, optimaliseert onderwijscapaciteit en -kwaliteit en vergroot de onderzoeksmogelijkheden.

Het LUMC werkt al jarenlang goed en vruchtbaar samen met TNO Preventie en Gezondheid. Er is geformaliseerde samenwerking op het gebied van Child Health, groei van bloedvaten (angiogenese), genetische technologie en onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Het LUMC intensiveert ook de samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum (HMC).