Universiteit Leiden

nl en

In de regio

Regionale samenwerkingsverbanden.

Economie071

De Economische Agenda Leidse regio is een samenwerking van zes gemeenten, koepels van ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Uitvoering van de agenda is ondergebracht bij Stichting Economie071. Er wordt gewerkt aan zeven concrete projecten. Deze zijn gericht op het verbeteren van het investeringsklimaat in de regio ten gunste van werkgelegenheid.

Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen op tal van gebieden in onderzoek, onderwijs en valorisatie. Zo leveren zij een bijdrage aan de wetenschappelijke, maatschappelijke en economische uitdagingen van deze tijd.

Een voorbeeld hiervan zijn de acht Leiden-Delft-Erasmus centres, waarin onderzoekers vanuit verschillende disciplines werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die tot uiting komen in actuele maatschappelijke agenda’s, zowel internationaal als lokaal, en daarmee de drijfveer voor samenwerking worden. Daarmee zijn de drie samenwerkende universiteiten een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor externe partijen.

Daarnaast bieden we onze studenten een breed palet aan onderwijs aan: van gezamenlijke opleidingen tot LDE-minoren en LDE-MOOC’s. Ook hier komen verschillende disciplines en maatschappelijke vraagstukken bij elkaar. Ook streven we ernaar om onze studenten toegang te geven tot het onderwijsaanbod van de drie universiteiten. De eerste stap is al gezet: studenten kunnen de verbredende minoren van de partneruniversiteiten volgen.
Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

Medical Delta

Medical Delta is het Delfts-Leids-Rotterdamse consortium voor innovatie in gezondheid en medische technologie. Partners hierin zijn niet alleen de universiteiten en hun Medische Centra in Leiden, Delft en Rotterdam, maar ook Science Parks, incubatoren, bedrijven en lokale en regionale overheden. Medical Delta is door de EU erkend als Region of Knowledge en maakt deel uit van het prestigieuze Europese consortium HealthTIES.
Medical Delta

ACCEZ

De provincie Zuid-Holland startte samen met het bedrijfsleven, de drie LDE-universiteiten Leiden, Delft en Erasmus Rotterdam, en de Universiteit Wageningen een kennis- en innovatieprogramma om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het programma, ACCEZ, moet nieuwe kennis en oplossingen opleveren.
ACCEZ

UNIIQ

UNIIQ helpt ondernemers in Zuid-Holland om hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. Het investeringsfonds is opgericht door een consortium bestaande uit Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.
UNIIQ

Leids Universitair Medisch Centrum

Samen met TNO zijn de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) betrokken bij het Centre for Medical Systems Biology. Samen met de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit en hun Medische Centra. In 2003 is een aanzet gegeven tot formele samenwerking op het gebied van tissue remodeling (waaronder stamcelonderzoek), ICZ (informatie- en communicatietechnologie in de zorg) en Public Health.

Het LUMC vormt sinds 2006 een alliantie met het Bronovo-ziekenhuis in Rotterdam. De alliantie is een voortvloeisel uit de jarenlange samenwerking tussen beide ziekenhuizen. Het schaalvoordeel maakt betere patiëntenzorg mogelijk, optimaliseert onderwijscapaciteit en -kwaliteit en vergroot de onderzoeksmogelijkheden.

Het LUMC werkt al jarenlang goed en vruchtbaar samen met TNO Preventie en Gezondheid. Er is geformaliseerde samenwerking op het gebied van Child Health, groei van bloedvaten (angiogenese), genetische technologie en onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Het LUMC intensiveert ook de samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum (HMC). 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie