Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Poolse immigrantenkinderen in IJsland

-

Contact
Paul Vedder

Achtergrond

Totdat IJsland de grenzen opende voor burgers uit de EU, kenden ze nauwelijks immigratie. Sindsdien hebben aanzienlijke aantallen Poolse gezinnen besloten zich te vestigen in IJsland.  

In dit project wordt nagegaan hoe de acculturatie van Poolse schoolkinderen in IJsland verloopt en of en hoe ze zich aanpassen aan de nieuwe samenleving. We gaan na of de mate en wijze van acculturatie vergelijkbaar is met die van migranten in westerse landen met een langere historie van immigratie. Verder gaan we na of leeftijdgenoten, specifiek vrienden van Poolse kinderen een bijdrage leveren aan hun acculturatie en ontwikkeling en of die bijdrage en de wijze waarop die wordt geleverd, verschilt tussen Poolse en IJslandse vrienden.