Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Evaluatieonderzoek naar het pilotproject Jongerenrechtbanken

De effectiviteit van het pilotproject Jongerenrechtbanken wordt onderzocht middels een programma-, proces- en effectevaluatie op basis van kwalitatieve onderzoeksmethoden

Looptijd 2015  -  2018
Contact Isabeth Mijnarends
Financiering Stichting Jongerenrechtbanken NederlandStichting Jongerenrechtbanken Nederland

Het pilotproject Jongerenrechtbanken vindt plaats op drie middelbare scholen in Amsterdam. Het doel van de pilot is om conflicten binnen de school op te laten lossen door leerlingen zelf, zonder daarvoor naar bijvoorbeeld de politie te stappen. De afdoeningen van de jongerenrechtbank zijn gericht op herstel voor alle partijen. In de programma evaluatie van het pilotproject Jongerenrechtbanken wordt beoogd om te onderzoeken in hoeverre de pilot op een programmatische wijze is opgezet en in hoeverre de doelgroep die men beoogt te bereiken ook daadwerkelijk bereikt wordt met dit project. Met de procesevaluatie wordt beoogd te onderzoeken in hoeverre de praktische uitvoering van het pilotproject in lijn is met het project- en werkplan en het draaiboek voor de zittingen, zoals deze vooraf zijn opgesteld. Tot slot wordt met de effect evaluatie beoogd om enerzijds de juridische waarde van de jongerenrechtbank te onderzoeken, door het project te onderwerpen aan een juridische analyse, gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en het internationale kinderrechtelijk kader. Anderzijds wordt beoogd te onderzoeken in hoeverre de vooraf opgestelde doelstellingen geeffectueerd worden in de praktijk. Op basis van het de resultaten uit dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre de jongerenrechtbank een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande afdoeningen in het jeugdstrafrecht.